Poznámky k verzi: 10.6.1

Toto si prosím přečtěte před upgradem na verzi platformy 10.6.1.

Umístění ikon levé nabídky

Předtím:
Kdykoli se uživatel nacházel na přizpůsobené stránce, která obsahovala modul stránky Plánovač (Scheduler), ikony v levé nabídce byly umístěny níže ve srovnání s ostatními stránkami, které modul stránky Plánovač neobsahovaly.

Nyní:
Opraveno. Ikony v levé nabídce jsou umístěny správně.

Globální DMS přes WebDAV

Předtím:
V minulosti bylo možné přes WebDAV namapovat pouze jednotlivé projekty, nikoliv všechny projekty najednou.

Nyní:
Přidání https://[vášeasyproject]/dmsf/webdav jako síťové složky ve vašem počítači zobrazí strukturu projektů, na které máte přístupová oprávnění. V rámci složek daných projektů uvidíte jejich kompletní obsah DMS.

Spolupracovníci se nezobrazují v rozevíracím seznamu řešitelů

Předtím:
Spolupracovníci se na úkolu nezobrazili v rozevíracím seznamu řešitelů, což znamená, že jim úkol nebylo možné přiřadit.

Nyní:
Opraveno. Spolupracovníci jsou zobrazeni v rozevíracím seznamu řešitelů.

Helpdeskové e-maily obsahující obrázky se v Gmailu zobrazují bez obrázků

Předtím:
V e-mailové komunikaci Help Desku se při použití e-mailové šablony, která obsahuje obrázek, tento obrázek neobjevil v Gmailu (stejně jako v jiných e-mailových klientech) v těle zprávy (tj. tak, jak je vidět v šabloně).

Nyní:
Opraveno automatické přidání obrázku do zprávy jako přílohy.

Problém s „Poslední řešitel“ na úkolu

Předtím:
Když jste k úkolu přiřadili člena projektu, změnili řešitele na <<nikdo>> a odstranili daného člena z projektu, neměli byste být schopni tomuto členovi znovu přiřadit uvedený úkol, nicméně to bylo možné udělat pomocí možnosti <<Poslední řešitel>> na úkolu, pakliže nebyl k tomuto úkolu přidán žádný další člen. Podobný problém nastal při změně typu úkolu a následném použití <<Poslední řešitel>> k přidání uživatele, jemuž není povoleno přiřazení tohoto typu úkolu.

Nyní:
Oba problémy opraveny.

Nesprávný název měny BDT

Předtím:
Správný název měny BDT by měl být Bangladéšská taka, nejen „Taka“.

Nyní:
Název změněn na Bangladéšská taka.

Uzavřené projekty jsou vidět v nastavení typu úkolu

Předtím:
V nastavení typu úkolu můžete povolit nebo zakázat daný typ úkolu i pro uzavřené projekty, které by však zde neměly být vidět.

Nyní:
Opraveno. V nastavení typu úkolu se zobrazují pouze otevřené projekty.

Překlad popisku stráveného času na úkolu v Plánovači

Předtím:
Při otevírání úkolu v modálním zobrazení a přechodu do sekce „Strávený čas“ se nad „HODINAMI“ nacházel popisek, který uváděl: „translation missing: en.label_time_entry_tooltip“.

Nyní:
Opraveno.

Chyba js v nastavení typu úkolu

Předtím:
Administrativní nastavení typu úkolu nezobrazilo sekci Uživatelská pole v případě, že nebyla vytvořena žádná uživatelská pole. Důvodem byla chyba v Javascriptu.

Nyní:
Opraveno.

Chybné ikony v modulu Trendy

Předtím:
Modul Trendy ukázal nesprávné ikony při zobrazování trendů souvisejících s leady (potenciálními zákazníky).

Nyní:
Opraveno.

Název souboru, který neobsahuje znaky ASCII, je po stažení v Safari poškozen

Předtím:
Při stahování přiloženého souboru, který měl jiný název souboru než ASCII, byl název souboru po stažení poškozen.

Nyní:
Opraveno. Název souboru již není po stažení poškozen.

Chybný pokrok na milníku

Předtím:
Úkoly, které neměly vyplněný „Odhadovaný čas“, se do procenta dokončení milníku nezapočítávaly.

Nyní:
Opraveno. Úkoly, které nemají vyplněný „Odhadovaný čas“, se rovněž započítávají do procenta dokončení milníku.

Rozbitý pohled na úkoly pracovníka

Předtím:
Pohled na úkoly pracovníka se jevil vizuálně rozbitý.

Nyní:
Opraveno.

Easy Gantt: Název sloupce je po změně jeho šířky prázdný

Předtím:
Když uživatel změnil šířku sloupce v Easy Ganttu, název sloupce zůstal prázdný.

Nyní:
Opraveno. Když uživatel v Easy Ganttu změní šířku sloupce, zůstane název sloupce i nadále zobrazen.

Funkce kopírování projektu nefunguje správně

Předtím:
Funkce kopírování projektu stále kopíruje členy projektu, i když nejsou v dialogu kopírování projektu zaškrtnutí.

Nyní:
Opraveno. Pokud nebudou zaškrtnutí členové, bude projekt kopírován bez členů.

Chybí uživatelská kontrola viditelnosti

Předtím:
V podnabídce Úkoly >> Úkoly pracovníků mohl uživatel vidět jakékoli jiné uživatelské jméno bez ohledu na nastavení viditelnosti u typu uživatele.

Nyní:
Opraveno. Nastavení viditelnosti u typu uživatele je aplikováno správně.

Nabídka časopisu nefunkční

Předtím:
Pokud uživatel kliknul na tlačítko „Citovat“ u úkolu, k němuž chtěl přidat komentář, a poté na něj kliknul znovu, nebyl pouze přesunut dolů na sekci psaní nového komentáře, ale také vše, co zadal, bylo smazáno (podobně jako při obnově stránky).

Nyní:
Opraveno. Když kliknete na „Citovat“, automaticky se přesunete dolů na aktualizační formulář.

Stránka projektových šablon je přístupná bez nezbytných oprávnění

Předtím:
Uživatel bez potřebných oprávnění k vytváření šablon projektů mohl přistupovat na stránku projektových šablon (nemohl vytvořit nový projekt ze šablony, ale mohl vidět jejich jména).

Nyní:
Opraveno. Tento uživatel již není schopen přímo přistupovat na stránku projektový šablon bez potřebných oprávnění. Tato oprávnění se aplikují přímo na tlačítko vedoucí na tuto stránku.

Při použití temného motivu není možné vidět rozdíly ve změnách kódu

Předtím:
Tmavé téma způsobilo problémy s čitelností stylů CSS diff_out/diff_in.

Nyní:
Opraveno.

Scrum board: Swimlane v kompaktním režimu

Předtím:
Když uživatel zvolil „Swimlane“ na nástěnce Scrum v kompaktním režimu, pole Swimlane se skrylo a bylo sotva viditelné.

Nyní:
Opraveno.

Názvy neveřejných projektů viditelné pro nečleny

Předtím:
Uživatel bez nezbytných oprávnění k prohlížení neveřejných projektů mohl vidět názvy těchto projektů.

Nyní:
Opraveno. Tento uživatel již nemůže vidět názvy neveřejných projektů.

Neoprávněné prohlížení příloh ve znalostní bázi

Předtím:
Uživatel, který nebyl členem žádného projektu a jeho nečlenská role neměla povolena žádná oprávnění, byl schopen zobrazit nebo stáhnout přílohu znalostní báze, aniž by mu to bylo povoleno.

Nyní:
Opraveno aplikováním oprávnění na přílohy ve znalostní bázi (uživatel si může stáhnout přílohy pouze v případě, že má povoleno prohlížet znalostní článek).

Uživatelská pole se automaticky změní bez upozornění

Předtím:
Uživatelské pole formátu "Seznam klíč/hodnota" se vyplnilo automaticky při aktualizaci úkolu bez upozornění uživatele. Kromě toho nebyly vybrány výchozí hodnoty. Místo toho byla použita první hodnota. Stejný problém byl hlášen pro uživatelské pole formátu Lookup.

Nyní:
Opraveno pro oba formáty uživatelských polí přidáním upozornění pro uživatele.

Viditelnost soukromých komentářů s funkcí vyhledávání

Předtím:
Uživatel bez oprávnění „Zobrazit soukromé komentáře (R, M, L)“ mohl zobrazit soukromý komentář, když k tomu použil vyhledávací pole.

Nyní:
Opraveno.

Vyzkoušejte Easy Project na 30 dní zdarma

Všechny funkce, SSL ochrana, denní zálohy. Vyzkoušejte bez rizika ještě dnes.