Poznámky k verzi: 10.5.1

Toto si prosím přečtěte před upgradem na verzi platformy 10.5.1.

Modální zobrazení zakázáno pro nové entity v Plánovači

Předtím:
Nové entity v Plánovači byly vytvořeny pomocí modálního zobrazení.

Nyní:
Modální zobrazení zakázáno pro nové entity v Plánovači (není uživatelsky přívětivé) a vrácen zpět klasický režim úprav.

Nekonzistentní modální zobrazení vs. zobrazení úkolu

Předtím:
V modálním zobrazení se výchozí hodnota uživatelského pole zobrazovala správně, ale v detailu úkolu nebyla výchozí hodnota použita vůbec.

Nyní:
Opraveno. V detailu úkolu je výchozí hodnota uživatelského pole použita stejným způsobem jako v modálním zobrazení.

Chybí identifikátor (název) pro pole POPIS v informacích o projektu

Předtím:
Chyběl identifikátor (název) pro pole POPIS v informacích o projektu.

Nyní:
Identifikátor (název) pro pole POPIS je vložen do informací o projektu.

Chybějící/neviditelné přílohy v testovacím scénáři

Předtím:
Přílohy nebyly viditelné v testovacím scénáři ani při provádění testovacího scénáře.

Nyní:
Opraveno. Je možné vidět přidané přílohy a je možné je vymazat.

Problém s přetažením článku znalostní báze z postranního panelu

Před:
Při přetahování článku znalostní báze z postranního panelu na entitu se článek někdy na tuto entitu nepřipojil.

Nyní:
Opraveno. Přetahování článku znalostní báze funguje správně.

Problém s ukazatelem % Hotovo v Easy Ganttu

Předtím:
V Easy Ganttu se při přesunu úkolu na další den někdy objevilo chybové hlášení a ukazatel % Hotovo u úkolu byl zobrazen nesprávně.

Nyní:
Opraveno. Ukazatel % Hotovo u úkolu je zobrazen správně a žádné chybové hlášení.

Vytížení zdrojů: Avatary/gravatary nejsou zobrazeny správně

Předtím:
Avatary/gravatary ve Vytížení zdrojů nejsou zobrazeny správně (jsou příliš malé).

Nyní:
Opraveno. Avatary/gravatary ve Vytížení zdrojů jsou zobrazeny správně.

Založte si Easy Project zdarma na 30 dní

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy