Poznámky k verzi: 10.3.1

Toto si prosím přečtěte před upgradem na verzi platformy 10.3.1.

Chybějící/nesprávná chybová zpráva při mazání projektu/úkolu se stráveným časem (mimo povolený časový rozsah)

Dříve:
Když uživatel odstranil projekt/úkol včetně záznamů stráveného času, neobjevila se žádná chybová zpráva.

Nyní:
Přidali jsme chybovou zprávu, když se uživatel pokusí odstranit strávený čas mimo rozsah (je vybrána možnost „smazat vykázané hodiny“). Přidali jsme také chybovou zprávu, když uživatel smaže projekt, který obsahuje strávený čas mimo povolený časový rozsah.

Help desk: Oprava oprávnění k SLA událostem

Dříve:
Právo „Spravovat SLA události“ nemělo žádný účinek - neumožňovalo žádnou operaci.

Nyní:
Povolení bylo opraveno, aby bylo možné odstranit SLA události na tiketech. Přesto doporučujeme toto povolení neudělovat, pokud to není skutečně nutné.

Úkoly pod kontaktem nelze třídit

Dříve:
Úkoly pod kontakty nelze třídit podle data zahájení, data dokončení nebo jiné volby z hlavičky.

Nyní:
Opraveno. Pokud je možnost řazení k dispozici, funguje již správně.

Rozpočty: Přílohy se ztratí, když se výdaje přesunou z plánovaných na reálné

Dříve:
V rozpočtech projektu se přílohy k plánovaným výdajům nezobrazí poté, co se plánované výdaje stanou reálnými výdaji (byly přesunuty do reálných výdajů).

Nyní:
Opraveno. V rozpočtech projektu jsou přílohy k plánovaným výdajům stále viditelné i poté, co se plánované výdaje stanou reálnými výdaji (byly přesunuty do reálných výdajů).

Schůzka v Plánovači není vidět v Kalendáři schůzek

Předtím:
Po vytvoření a uložení schůzky v Plánovači (modul na homepage) se schůzka ihned nezobrazí v Kalendáři schůzek, ve kterém se objeví teprve až aktualizaci stránky.

Nyní:
Opraveno. Schůzka vytvořená v Plánovači se ihned objeví také v Kalendáři schůzek.

Agilní nástěnka: Chybějící mezery v notifikacích, když je ve scrum board backlogu vytvořen nový ticket

Dříve:
Text v notifikaci vypadá jako „TaskTask Subjectcreated“.

Nyní:
Opraveno. V textových notifikacích jsou mezery: „Task Task Subject created“.

Založte si Easy Project zdarma na 30 dní

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy