Poznámky k verzi: 10.13.3

Toto si prosím přečtěte před upgradem na verzi platformy 10.13.3.

Uložený filtr není použit v celém rozsahu

Předtím:
Jakmile byl použit uložený filtr s vybraným časovým obdobím, použité časové období bylo jiné než časové období uložené ve filtru.

Nyní:
Opraveno. Časové období z uloženého filtru se použije správně.

Export rozpočtu úkolu nefunguje správně

Předtím:
Při exportu rozpočtu úkolu obsahoval exportovaný soubor data z celého projektu, i když si uživatel přál exportovat pouze data týkající se konkrétního úkolu.

Nyní:
Opraveno. Při exportu rozpočtu úkolu soubor obsahuje pouze data týkající se konkrétního úkolu, ne více či méně.

WBS: Úkol se „drží“ kurzoru

Předtím:
Ve WBS se po kliknutí na úkol tento úkol „přichytil“ na kurzor a uživatel musel znovu kliknout, aby se ho zbavil.

Nyní:
Opraveno. Žádný problém s úkolem přichyceným na kurzor.

Plánovač: Úkol s 2hodinovým odhadovaným časem nelze alokovat v kalendáři

Předtím:
Pokud byl v Plánovači úkol s 2hodinovým odhadovaným časem přesunut do navrhovaného volného slotu v kalendáři, automaticky se místo toho vrátil zpět do levého seznamu úkolů, což nebylo očekávané chování.

Nyní:
Opraveno. Žádný problém s alokací úkolu s 2hodinovým odhadovaným časem v Plánovači.

Zobrazení dne v seznamu stráveného času zobrazuje více dní najednou

Předtím:
Pokud se na seznamu stráveného času zobrazovaly výsledky v denním pohledu a seskupily podle data, předpokládalo se, že ve skupině budou uvedeny pouze záznamy z konkrétního dne. Ve skupině však bylo prezentováno více dní najednou, což nebylo očekávané chování.

Nyní:
Opraveno. Pokud jsou výsledky zobrazeny v denním pohledu a seskupeny podle data, ve skupině se zobrazí pouze jeden konkrétní den.

Vyzkoušejte Easy Project na 30 dní zdarma

Všechny funkce, SSL ochrana, denní zálohy. Vyzkoušejte bez rizika ještě dnes.