Poznámky k verzi: 10.12.3

Toto si prosím přečtěte před upgradem na verzi platformy 10.12.3.

Testovací scénáře se neukládají jako součást projektových šablon

Předtím:
Testovací scénáře se neukládaly jako součást projektových šablon.

Nyní:
Testovací scénáře se ukládají jako součást projektových šablon.

Na mobilním zařízení nelze skrolovat dolů kvůli chybě JS

Předtím:
Kvůli chybě JavaScriptu bylo občas nemožné skrolovat dolů na mobilním zařízení.

Nyní:
Opraveno. Skrolování dolů na mobilním zařízení funguje dobře.

Neplatná URL adresa ve uživatelském poli typu „Odkaz“

Předtím:
V uživatelském poli typu „Odkaz“ byly před vlastní URL adresu vloženou do pole přidány další nechtěné znaky, což způsobilo, že adresa nefungovala.

Nyní:
Opraveno. Do uživatelského pole typu „Odkaz“ nejsou přidány žádné další nechtěné znaky.

Rychlé vyhledávání nezohledňuje projektový kontext

Předtím:
Pokud byla funkce rychlého vyhledávání použita v kontextu projektu, projektový kontext nebyl zachován.

Nyní:
Opraveno. Pokud se funkce rychlého vyhledávání používá v kontextu projektu, projektový kontext je zachován.

Chybějící možnost „beze změny“ pro typy úkolu ve formuláři hromadných úprav

Předtím:
V hromadné úpravě úkolů z vícero projektů s různými povolenými typy úkolu existovala sada povolených typů úkolu pro tyto projekty, ale pokud nevyberete konkrétní cílový projekt, měla by existovat také možnost „beze změny“.

Nyní:
Opraveno. Možnost „beze změny“ povolena při hromadné úpravě úkolů z vícero projektů s různými povolenými typy úkolu.

Gantt: Chyba zabezpečení související s <iframe> v názvu úkolu

Předtím:
Došlo k chybě zabezpečení, když byla do názvu úkolu zahrnuta <iframe> a název úkolu byl zobrazen v Ganttově diagramu.

Nyní:
Opraveno.

Někteří uživatelé chybí v seznamu pro přidání nového člena projektu

Předtím:
Při pokusu o přidání nového člena projektu mohou někteří uživatelé ve výběrovém seznamu chybět.

Nyní:
Opraveno. Při pokusu o přidání nového člena projektu nechybí ve výběrovém seznamu žádní uživatelé.

Chybně vypočtená hodnota upload size

Předtím:
Z důvodu chyby mohlo dojít k nesprávnému výpočtu velikosti všech nahraných souborů (příloh) v systému (upload size).

Nyní:
Opraveno. Velikost všech nahraných souborů (příloh) v systému (upload size) se počítá správně.

Jmenný štítek uživatelského avataru blokuje obsah ležící pod ním

Předtím:
Kvůli designérské chybě blokoval jmenný štítek uživatelského avataru obsah, který se pod ním nacházel, například URL odkaz, na který nebylo možné kliknout, dokud štítek nezmizel.

Nyní:
Opraveno. Obsah ležící pod jmenným štítkem uživatelského avataru je klikatelný.

Založte si Easy Project zdarma na 30 dní

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy