Poznámky k verzi: 10.10.3

Toto si prosím přečtěte před upgradem na verzi platformy 10.10.3.

Pozvánka na schůzku zaslanou uzamčenému (neviditelnému) uživateli vede k chybě

Předtím:
Chyba JS se zobrazí, jakmile uzamčený (neviditelný) uživatel otevře schůzku v Plánovači prostřednictvím pozvánky na schůzku.

Nyní:
Opraveno. Pozvánky na schůzku se již neposílají uzamčeným (neviditelným) uživatelům.

Problémy s funkcí CTRL+P (tisk) na úkolu

Předtím:
1) Pokud chtěl uživatel zobrazit a vytisknout sloupec Strávený čas na seznamu úkolů, informace o celkovém stráveném čase se zobrazila mimo sloupec.
2) V případě tisku přehledu úkolu se všechny základní pole přesunuli do sloupce vlevo, ale pole Vytvořeno jako jediné se zobrazilo vpravo.
3) Pokud chtěl uživatel vytisknout pouze komenáře na úkolu, stále se zobrazovala celá Historie úkolu. To stejné platilo i pro další položky, např. pokud chtěl vytisknout pouze odpracovaný čas, zobrazila se tabulka s odpracovaným časem, ale pod ní byla stále celá Historie úkolu.

Nyní:
Vše opraveno.

Zobrazení docházky nefunguje podle očekávání

Předtím:
Uživatelská role bez oprávnění k zobrazení záznamů docházky ostatních uživatelů na projektech může takové informace i přesto vidět.

Nyní:
Opraveno. Docházkové záznamy ostatních uživatelů na projektech se nezobrazují bez patřičných oprávnění.

Zranitelnost XSS v modulu „DMS“

Předtím:
Modul „DMS“ obsahoval chybu zabezpečení související se skriptováním mezi weby (XSS).

Nyní:
Opraveno.

Požadavky: Chyba 500 po kliknutí na název projektu ve stromu požadavků

Předtím:
V projektovém modulu Požadavky se po přidání artefaktu a kliknutí na název projektu ve stromu požadavků zobrazila chyba 500.

Nyní:
Opraveno. Žádná chyba.

Zvýraznění syntaxe se při úpravách ztratilo

Předtím:
Pokud byla k úkolu přidána syntaxe, byla k dispozici rozbalovací nabídka pro výběr zvýraznění klíčových slov. To fungovalo dobře. Pokud však byla syntaxe později upravena (např. došlo k překlepu) a uložena, zvýraznění syntaxe bylo ztraceno a celý úryvek zčervenal. To bylo možné vyřešit opětovným načtením stránky (tlačítko F5).

Nyní:
Opraveno. Zvýraznění syntaxe zůstane po úpravách a opětovném uložení.

Varování o překročení limitu docházky, i když limitu nebylo dosaženo

Předtím:
V případě, že schvalujete docházky v různých časových obdobích, mohlo se objevit varování o překročení limitu docházky, i když limitu nebylo dosaženo.

Příklad:
Manažer chce tyto dvě položky schválit najednou, počítají se jako rozsah (30 dní), takže únorová účast je nadlimitní a zobrazí se varování, což je špatně, protože tyto 2 docházky jsou v limitu.
- uživatel má 2denní limit (docházková aktivita)
- 1 den dovolené v lednu
- 1 den dovolené v únoru
- čekání na schválení

Nyní:
Opraveno. Žádné varování o překročení limitu docházky, pokud není nutné.

Lepší podpora kódování při prohlížení zpráv

Předtím:
Některé přílohy zpráv z Outlooku se u některých kódování nezobrazovaly správně.

Nyní:
Opraveno. Problematická kódování u zpráv z aplikace Outlook se zobrazují správně.

Nelze vytvořit docházku s 15minutovým zaokrouhlováním mezi 23:46 – 23:59

Předtím:
V čase méně než 15 minut před koncem dne nebylo možné zaokrouhlit ani uložit docházku s 15minutovým zaokrouhlováním, protože 0,00 hod. je již čas následujícího dne.

Nyní:
Opraveno. Čas mezi 23:46 – 23:59 hod. se automaticky zaokrouhlí na 23:59 hod.

Gantt: Sloupec "Odhadovaný čas" neukazuje součet pro projekt a jeho pod-projekty

Předtím:
V Ganttově diagramu na úrovni projektu nebylo možné zobrazit součet definovaného odhadovaného času stráveného na projektu a jeho pod-projektech. Místo hodnoty (počet hodin) se zobrazilo pouze „nedefinováno“.

Nyní:
Odebráno „nedefinováno“ ze sloupce „Odhadovaný čas“ v Ganttově diagramu na úrovni projektu. Chcete-li zobrazit souhrn definovaného odhadovaného času stráveného na projektu a jeho pod-projektech, doporučujeme použít Ganttův diagram na globální úrovni.

Duplikování dat při změně řazení

Předtím:
V přehledu stráveného času (/time_entries) byla uživatelem definovaná kritéria řazení vrácena zpět na výchozí hodnoty po opětovném použití nastavení filtru. Navíc problém mohl vést k situaci s nesprávně zobrazenými datovými záznamy (duplikováním), když jsou již načtené (viditelné) datové záznamy seřazeny podle uživatelem definovaných kritérií řazení, zatímco další záznamy jsou již načteny s výchozím kritériem řazení na stejné obrazovce.

Nyní:
Opraveno. Uživatelem definovaná kritéria řazení zůstanou zachována i po opětovném použití nastavení filtru.

Detail docházkového reportu zůstane skrytý

Předtím:
Detail docházkového reportu v osobním výkazu zůstane po otevření stránky skrytý, což vyžaduje jeho ruční otevření. Není zapamatováno z předchozí relace, aby zůstal otevřený.

Nyní:
Opraveno. Detail docházkového reportu si pamatuje z předchozí relace, že má zůstat otevřený.

CRM: Tlačítko „Přidat položku“ je viditelné i bez práva k jeho použití

Předtím:
Tlačítko „Přidat položku“ na detailu CRM případu je viditelné také pro uživatele, kteří nemají oprávnění upravovat CRM případy.

Nyní:
Opraveno. Tlačítko je skryté pro uživatele, kteří nemají oprávnění upravovat CRM případy.

Rails 6.1 - Testování

Předtím:
Upgradovali jsme hlavní back-endovou část (Rails 6.1), čímž vzniklo několik nových chyb/nekonzistencí, které byly nalezeny v CRM, úkolových stopkách a UX.

Nyní:
Opraveny nalezené nové chyby/nekonzistence související s upgradem Rails 6.1.

Formát komentáře stráveného času se změnil po úpravě data stráveného času

Předtím:
Když uživatel napsal nějaký komentář ve formátu HTML k záznamu stráveného času a poté změnil datum stráveného času, napsaný text se nyní zobrazil jako HTML kód se značkami.

Nyní:
Opraveno. Napsaný text po úpravě data stráveného času zůstane zobrazen ve formátu HTML.

Speciální viditelnost na Rozpočtech

Předtím:
Došlo k problému s funkcí Speciální viditelnost v uživatelských polích Rozpočty, která nefungovala podle očekávání.

Nyní:
Opraveno. Speciální viditelnost uživatelských polí Rozpočty funguje správně.

Vyzkoušejte Easy Project na 30 dní zdarma

Všechny funkce, SSL ochrana, denní zálohy. Vyzkoušejte bez rizika ještě dnes.