Organizační struktura

Jak používat Organizační strukturu

Video ukázka
Přehled
Jak modul nakonfigurovat
Jak používat modul
Personalizovaná stránka modulu
Filtrování podřízených
Okrajové případy

 

Přehled

Organizační struktura je forma stromové hierarchie, kde každý uživatel v organizaci, kromě jednoho nejvyššího, je podřízený jinému uživateli. Toto uspořádání pomáhá definovat, jak jsou činnosti, jako je přidělování úkolů, koordinace a dohled, standardně zaměřeny na dosažení organizačních cílů. Určuje také, kdo je oprávněn schvalovat žádosti o dovolenou předložené uživateli.

 

Jak modul nakonfigurovat

Jděte do Administrace -> Moduly -> Ostatní -> Organizační struktura

Kliknutím na tlačítko "Konfigurovat" můžete nastavit několik základních funkcní modulu, jako například šířku uzlu, styl pozadí uzlu podle typu (ředitel, manažer, pracovník), zobrazování avatarů, obecných polí, uživatelských polí nebo typů uživatele. Pro uložení změn klikněte na "Uložit nastavení". 

 

Jak používat modul

Jděte do Menu Další (nebo do Administrace) -> Uživatelé -> Organizační struktura. 

Napravo vidíte seznam uživatelů, kteří ještě nejsou propojeni se svým nadřízeným. Jako první klikněte na nejvyššího uživatele, který nemá nadřízeného (zpravidla ředitel) a přesuňte ho do prázdného prostoru organizační struktury. Tento uživatel bude na vrcholu vašeho stromu organizační struktury. Pro vytvoření druhé úrovně vedení jednoduše pokračujte v přesouvání jeho přímých podřízených (manažerů) přímo do struktury. Tak se automaticky budou vytvářet propojení (linky) mezi těmito uživateli - spojení je naznačeno barevnou linkou podle nastavení v konfiguraci modulu. Dále pokračujte s vytvářením třetí úrovně struktury dalším přesouváním uživatelů ze seznamu. Ve stromové struktuře nejsou omezeny počty úrovní.

Stejně jednoduše můžete uživatele ze struktury odstranit. Opět ho přetáhněte zpátky na seznam. Ze struktury však nelze odebrat uživatele, který pod sebou má podřízené, proto je potřeba nejdříve odstranit jeho podřízené. Pro změnu nadřízeného jednoduše daného uživatele přesuňte pod nového nadřízeného. Všichni propojení podřízení se tím také přesunou. Nadřízený může být propojen s podřízeným také v jejich uživatelských profilech, kde je k dispozici pole nazvané "Nadřízený", se seznamem všech uživatelů k výběru. 

 

Personalizovaná stránka modulu

Organizační struktura je také dostupná jako modul pro personalizované stránky. Klikněte dole na vybrané stránce na "Upravit stránku" a vyberte tento modul z nabídky. Nezapomeňte nastavení uložit! 

Výsledek pak může vypadat třeba takto:

 

Filtrování podřízených

Pokud hledáte v seznamu uživatelů a chcete vidět jen své podřízené, pak si je můžete vyfiltrovat - pomocí filtru "Moji podřízení" v seznamu filtrů. 

 

Okrajové případy

  • Externí uživatelé jsou z Organizační struktury vyjmuti, proto nemohou mít nadřízené, a to ani přidělené v uživatelském profilu. 

Vyzkoušejte Easy Project na 30 dní zdarma

Všechny funkce, SSL ochrana, denní zálohy. Vyzkoušejte bez rizika ještě dnes.