cs
Jazyk
 • en
 • cs
 • hu
 • it
 • es
 • fr
 • de
 • ru
Machine translation
 • bg
 • dk
 • nl
 • gr
 • il
 • jp
 • kr
 • no
 • pl
 • tr

Obchodní panely

Jak používat Obchodní panely

Video ukázka

Obchodní panely se skládají ze tří hlavních funkcí - z globálních filtrů nástěnek, z grafů a diagramů s funkcí prokliku a z trendů. Pomocí globálních filtrů stačí uživateli pouze dvě kliknutí k aplikování filtru na všechny nebo jen na vybrané moduly na personalizované stránce. Grafy a diagramy lze nakonfigurovat tak, aby zobrazily určitou stránku po kliknutí na hodnoty grafu. Dále jsou tu trendy poskytující přehled o hodnotách a trendech v reálném čase, a to ihned během jediného pohledu na panel.

Obchodní panely představují klíčovou část pro obchodní strategie firmy tím, že umožňují analyzovat návratnosti investic a obchodních případů pomocí segmentace na základě geografického, produktového či projektového portfolia, včetně integrace dat z Google Analytics v reálném čase. 

Globální filtry nástěnek - všechny moduly nástěnky jsou filtrovány společně

Globální filtry se od běžných filtrů odlišují tím, že je možné je aplikovat buď na všechny nebo na vybrané moduly společně, a to na jakékoliv personalizované stránce - to vše jen na dvě kliknutí. Například pokud si nastavíte globální filtr "poslední měsíc", všechny moduly na personalizované stránce vám zobrazí data za poslední měsíc - a to bez nutnosti nastavování filtrů pro každý modul zvlášť. Pro vytvoření takového filtru klikněte v levém dolním rohu na tlačítko "Přizpůsobit stránku" a dále klikněte na záložku "Globální filtry" v horním menu. Zde si můžete nastavit filtry podle těchto kritérií: Datum, Datum (od - do), Země, Uživatel, Projekt, Seznam, Milník, Sprint. 

Chcete-li vybrat, které moduly jsou závislé na globálních filtrech a které nikoliv, je potřeba spárovat tyto moduly s globálními filtry. Jděte do nastavení modulů a dále do sekce Globální filtry. Zde si označte vybrané filtry, které chcete využívat pro dané moduly. Lze označit jen ty filtry, které jsou pro dané moduly dostupné.

Jakmile nastavíte a uložíte globální filtry, najdete je v horní části stránky jako rozbalovací menu. Při výběru daného globálního filtru se ve všech spárovaných modulech budou zobrazovat pouze požadovaná vyfiltrovaná data.

Grafy a tabulky s možností prokliků na vybrané hodnoty

Jakýkoliv graf nebo tabulku, zobrazované na personalizované stránce, lze nastavit tak, že uváděná data a hodnoty jsou aktivním linkem na konkrétní stránku daných hodnot (tzv. proklik do jiné "dimenze"). Toto zobrazení stránek je založeno na manuálně zadané URL adrese - tuto možnost najdete v nastavení modulu v sekci "Proklik". Do pole pro URL adresu zadejte konkrétní adresu stránky, kteoru chcete po kliknutí na danou hodnotu zobrazovat. Pokud je cílová adresa na stejné doméně, můžete přidat do tohoto pole jen odkaz "/projects" 'namísto vypsání celé domény "www.domena.koncovka/projects"). V záložce "Cíl" vyberte, jak se má nový odkaz otevřít - zda v aktuální záložce prohlížeče, v nové záložce či ve vyskakovacím okně. 

Takto vypadá zobrazení tabulky otevřené ve vyskakovacím okně.

Trendy s automatickým porovnáním předchozího období

Na personalizovanou vlastní stránku si můžete přidat modul nazvaný Trendy. Jeho hlavním účelem je zobrazit vám přehled hodnot a trendů na jednom místě v reálném čase. Srovnává vždy dvoje možné hodnoty - 1) hodnoty manuálně definovaného filtru (například počet úkolů s datem dokončení v konkrétním období) a předchozí období (tento měsíc a předchozí měsíc); nebo 2) dva manuálně nastavené filtry - také nazývané "datová řada", které lze přidat nebo odebrat příslušným tlačítkem. Rozdíl mezi dvěma srovnávanými parametry je vyjádřen vzrůstajícím (+) nebo klesajícím (-) nebo neutrálním trendem, který vyjadřuje aktuální hodnoty, procentuální změny ze srovnávaných dat a příslušné symboly růstu nebo poklesu.

Otevřete si nastavení Přizpůsobení stránky a přidejte si modul Trendy a vyberte entitu, pro jakou se budou trendy monitorovat - například úkoly, projekty, obchodní případy atd. Vyberte i barvu a ikonku pro tento modul. Dále si můžete zvolit, zda chcete sledovat jen počty položek u vybrané entity nebo součet hodnot, uváděných ve standardních nebo uživatelských polích dané entity (jako například předepsaná doba, odpracovaný čas, zbývající čas, SLA výsledky, cena, story point a podobně). 

Pro vzájemné porovnávání dat byste měli definovat filtry pro dané entity, aby byla jasně určena oblast pro porovnávání trendů - třeba podporové tikety vytvořené tento měsíc. Dále nadefinujte druhá data, která chcete porovnat - třeba podporové tikety vytvořené minulý měsíc. Aby systém automaticky porovnával data z minulého období, zaškrtněte volbu "Porovnat s předchozím obdobím". Také můžete ručně nastavit jiné prvky k porovnávání - použijte tlačítko "Přidat datovou řadu". Vedle běžných filtrů můžete případně také nadefinovat globální filtry, které budou také v zobrazení vašich trendů reflektovat aktuální nastavení globálních filtrů. Jakmile si nastavíte detaily, nezapomeňte je uložit. Modul tak bude srovnávat dva vybrané filtry (hodnoty) a zobrazovat výsledný trend na vaší personalizované stránce. 

Chcete-li otevřít seznam filtrovaných položek v modulu Trendy, klikněte na modul levým tlačítkem myši. Tak se zobrazí detaily všech hodnot v trendech. Seznam se otevře ve vyskakovacím okně, stránka nástěnky vám tak zůstane otevřená a dostupná.

 

Okrajové případy

 • Pokud jsou ve filtrech na jedné stejné záložce zadány a aplikovány současně položky "Datum"  a "Datum (od - do)", pak filtr "Datum" má přednost před filtrem "Datum (od - do)". Proto doporučujeme vytvořit globální filtr "Datum (od - do)" pro samostatnou záložku, aby se předešlo případným nesrovnalostem.

Vyzkoušejte Easy Project na 30 dní zdarma

Všechny funkce, SSL ochrana, denní zálohy. Vyzkoušejte bez rizika ještě dnes.