Diagramy

Video ukázka

Vytvářejte bohaté UML nebo jiné diagramy přímo ve svých úkolech, dashboardech, znalostní bázi, požadavcích nebo testovacích scénářích. Upravte a aktualizujte schémata bez potřeby jiného softwaru. Alternativa k Draw.io je integrována přímo do Easy Projectu.


Úvod

Diagramy představují symbolické znázornění informací s pomocí vizualizačních technik. Vizuální diagramy jsou důležité svým přínosem v porozumění složitých systémů, takže vám pomáhají snáze řídit projekty až do úspěšného konce. Easy Project je software pro řízení projektů, který vám pomáhá začlenit své diagramy a tak udržet projekty v chodu.


Jak funkci používat

Nejdříve si ověřte, zda má vaše uživatelská role oprávnění pro správu Diagramů. Toto právo lze nastavit v Administraci -> Role a práva -> vyberte roli -> Globální práva -> Správa Diagramů. Abyste mohli propojit úkoly s diagramy, musíte povolit pole Diagramy v nastavení příslušného typu úkolu.

K funkci Diagramy se dostanete přes tlačítko Diagramy v nástrojích jakéhokoliv textového editoru v Easy Projectu.Toto tlačítko najdete při úpravě úkolů, projektů, poznámek na nástěnkách - k dispozici je prostě vždy v HTML editoru.

V Easy Projectu verze 11 je tlačítko Diagramy přístupné z nabídky Další v postranním panelu.

Pro vytvoření nového diagramu klikněte na tlačítko a zadejte název diagramu.

Přímo v editoru nakreslete svůj diagram. Nástroje pro kreslení a různé tvary si můžete upravit v levém menu. Základní volby jako Soubor, Editace, Zobrazení, Úpravy, Extras nebo Pomoc najdete v horním menu, zatímco třeba formát nebo rozložení si můžete upravit v druhé řadě v horním menu. Jakmile diagram dokončíte, nezapomeňte si ho vždy uložit tlačítkem v pravém horním rohu. 

Chcete-li diagram importovat, klikněte na Soubor -> Import -> vyberte XML soubor s diagramem -> klikněte na tlačítko Import. Naopak pro export diagramu klikněte na Soubor -> Export -> vyberte formát, název a další vlastnosti diagramu -> klikněte na tlačítko Export.

Každý diagram je uložen pod svým zadaným jménem, automaticky se zobrazuje v poli, kde byl vytvořen. Pro přidání nebo odebrání diagramu z daného pole jednoduše přidejte nebo odeberte text v následujícím formátu.

Diagram vytvořený u úkolu je automaticky uložen jako obrázková příloha k danému úkolu. Pro úpravu takového diagramu klikněte přímo u souboru na volbu "Upravit diagram". Pro navrácení původní verze diagramu si požadovanou verzi vyberte z rozbalovacího menu. 

Propojování diagramů s úkoly :

Nativní pole "Diagramy"je k dispozici k aktivaci na typu úkolu (Administrace >> Typy úkolů >> vybraný typ úkolu).

Toto pole Vám umožní vybrat existující diagram, který bude k dispozici na detailu úkoluUkázky diagramůVyzkoušejte Easy Project na 30 dní zdarma

Všechny funkce, SSL ochrana, denní zálohy. Vyzkoušejte bez rizika ještě dnes.