Co jsou okrajové případy?

Co je to "okrajový případ"?

Jedná se o chování aplikace, které vzniká za poněkud specifických podmínek a jeho výsledek je jiný, než by uživatel mohl očekávat. Může se zdát, že se jedná o chybu (bug), ale existují relevantní příčiny, proč to nelze změnit.

Proč nemůže být okrajový případ "opraven"?

Každá nalezena chyba, ať už interním testováním, nebo nahlášena našimi uživateli, je podrobně analyzována. Většina z nich (cca 98 %) má jednoznačnou opravu. U zbylých pár procent by oprava chyby vyžadovala disproporčně vyšší náklady, než by přinesla účinek.

Účinek opravy znamená vyřešení situace pro malý počet uživatelů za úzce specifických podmínek (která zpravidla má nějaké náhradní řešení). Náklady jsou myšleny v širším smyslu:

  • vysoké riziko destabilizace klíčové funkcionality
  • nutnost přepisu velkého množství kódu
  • odstranění, či změna dobře známé a používané funkcionality

Co udělat, když natrefíte na okrajový případ?

Kdykoliv máte podezření na chybu, neváhejte to nahlásit na podporu, nebo vašemu konzultantovi (v průběhu implementace). Bude-li problém vyhodnocen jako okrajový případ, poskytneme vám co nejbližší náhradní řešení směrující k výsledku, který chcete docílit.

Některé mohou být přesto nakonec opraveny.

Vývoj a vylepšování Easy Projectu nezná odpočinku. S obecným technologickým pokrokem, nebo úpravami větších systémových komponent, se kterými přicházíme ve velkých (major) verzích, se občas podaří odstranit také někdejší okrajové případy.

Vyzkoušejte Easy Project na 30 dní zdarma

Všechny funkce, SSL ochrana, denní zálohy. Vyzkoušejte bez rizika ještě dnes.