CBS - Struktura rozpadu nákladů

Jak používat CBS - strukturu rozpadu nákladů

Video ukázka (EN)

Projektové finance lze snadno vizualizovat. Pro využití CBS (Cost Breakdown Structure) je potřeba si instalovat moduly WBS a Rozpočty a aktivovat si je u projektu. Spusťte si oba moduly jednoduše kliknutím na "Rozpočty" ve WBS a uvidíte zisky projektů či úkolů, všechny příjmy i výdaje. Veškeré WBS finance jsou založeny na datech z projektového rozpočtu, kde jsou uváděny příjmy/výdaje nebo personální náklady jak plánované, tak i skutečné. Tento modul je nejvíce využíván při plánování projektů, ve fázi nastavování rozpočtů a pro monitorování průběhu projektů. Stačí si jednoduše otevřít projekt v zobrazení WBS a přehledně uvidíte, kolik které úkoly nebo podřízené projekty stojí.

Kliknutím na rozpočtové hodnoty v projektu si otevřete přehled rozpočtu projektu v novém vyskakovacím okně. Kliknutí na rozpočtové hodnoty v okně úkolu otevře nové samostatné okno s detailním přehledem rozpočtu daného úkolu. Zde uvidíte všechny finanční vstupy v projektu či úkolu, včetně personálních nákladů podle odpracovaného času a interních hodinových sazeb. Ve vyskakovacím okně můžete přímo zadávat nové příjmy nebo výdaje. 

Pro rychlý náhled můžete také využít legendu, která zvýrazní kladné, záporné nebo neutrální bilance vašich rozpočtů. Kromě toho můžete rychle přepínat mezi různými měnami a zobrazovat rozpočty a také si vybrat, jaké konkrétní finanční údaje chcete vidět v myšlenkové mapě - jako je skutečný zisk, plánovaný zisk, celkové náklady, celkové plánované náklady, skutečné příjmy a plánované příjmy.

V levém horním rohu najdete volbu "Zobrazit nastavení", kde si můžete zvolit, zda chcete zahrnout rozpočty podúkolů do rozpočtu nadřazeného úkolu. Pokud je toto nastavení povoleno, každý úkol bude obsahovat také souhrn rozpočtů samotného úkolu a všech jeho podúkolů. Pokud si zobrazení nepovolíte, pak u každého úkolu bude zobrazen jen jeho rozpočet. Celou myšlenkovou mapu včetně všech rozpočtů pro každý projekt a úkol si můžete také jednoduše vytisknout. 

Pro plné využití tohoto modulu uživateli se ujistěte, že mají nastavené příslušné role pro rozpočty a potřebná oprávnění (Administrace -> Role a práva -> vyberte uživatelskou roli -> Rozpočty).

Pokud nevidíte Rozpočty v zobrazení WBS nebo se zobrazuje chybová hláška "Rozpočty nejsou pro úkoly povoleny", ověřte, zda je modul Rozpočty povolen v Nastavení projektu -> Moduly a zda je zaškrtnutý checkbox "Použít rozpočty na úkolech" v Nastavení projektu -> nastavení Rozpočtu -> Ostatní nastavení. 

Vyzkoušejte Easy Project na 30 dní zdarma

Všechny funkce, SSL ochrana, denní zálohy. Vyzkoušejte bez rizika ještě dnes.