Import dat z aplikace Microsoft Excel

Importujte svá data do Easy Project přímo ze souboru ve formátu Microsoft Excel. Můžete tak snadno migrovat celé projekty, úkoly a podúkoly v jednom kroku, včetně automatického namapování migrovaných dat na existující atributy v Easy Project.

Easy Project – Data import from Microsoft Excel

Klíčové funkce:

  • Struktura migrovaných dat: Projekt - úkol - podúkol (vše v jednom souboru)
  • Migrovaná pole na úkolech: projekt, úkol, datum dokončení, přiřazeno, priorita, stav, typ úkolu, popis
  • Migrovaná pole na projektech: název projektu
  • Migrovaná data jsou tipováním automaticky namapována na existující atributy v Easy Project

Založte si Easy Project zdarma na 30 dní

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy