Hlavní informace

Pokud začínáte s Easy Projectem a potřebujete implementovat své projekty a úkoly z MS Excel, Jira, MS Project nebo Asana, můžete použít standardizované importy.

Import dat z aplikace Microsoft Project

Import dat z aplikace Microsoft Project

Pokud jste používali Microsoft Project před přechodem na Easy Project, pravděpodobně máte mnoho dat, která potřebujete přenést. Můžete tak učinit velmi snadno! Tento nástroj umožňuje import projektů a úkolů vytvořených v Microsoft Project do naší aplikace.

Klíčové funkce:

 • Import projektů, úkolů, podúkolů a milníků

 • Automatické mapování uživatelů s možností ručního mapování

 • Jednoduché nastavení importu

 • Import je nutné provést pro každý projekt zvlášť (1 projekt = 1 soubor)

Import dat z aplikace Microsoft Excel

Import dat z aplikace Microsoft Excel

Importujte svá data do Easy Project přímo ze souboru ve formátu Microsoft Excel. Můžete tak snadno migrovat celé projekty, úkoly a podúkoly v jednom kroku, včetně automatického namapování migrovaných dat na existující atributy v Easy Project.

Klíčové funkce:

 • Struktura migrovaných dat: Projekt - úkol - podúkol (vše v jednom souboru)
 • Migrovaná pole na úkolech: projekt, úkol, datum dokončení, přiřazeno, priorita, stav, typ úkolu, popis
 • Migrovaná pole na projektech: název projektu
 • Migrovaná data jsou tipováním automaticky namapována na existující atributy v Easy Project

Import dat z aplikace Jira

Import dat z aplikace Jira

Importér Jira je velmi užitečný nástroj, když se chystáte převést jakákoli data z vašeho stávajícího projektového systému Jira do Easy Project. Stačí jen příslušná data exportovat ze systému Jira a následně se řídit našimi jednoduchými pokyny pro import souboru.

Klíčové funkce:

 • Migrace kompletního projektového portfolia v jednom souboru (nelze migrovat jen vybrané projekty)

 • Migrovaná data jsou tipováním automaticky namapována na existující atributy v Easy Project

 • Import příloh

 • Jednoduché pokyny pro import


Import dat z aplikace Asana

Import dat z aplikace Asana

Pokud chcete migrovat své projekty a úkoly z aplikace Asana do Easy Project, není nic jednoduššího než použít tento importér. Nejprve exportujte zvolená data z Asana a poté nahrajte exportovaný datový soubor do naší aplikace. Následujte několik jednoduchých pokynů k importu.

Klíčové funkce:

 • Migrace projektů a úkolů se základními atributy
 • Migrovaná data jsou tipováním automaticky namapována na existující atributy v Easy Project
 • Podporovaný formát CSV
 • Jednoduché pokyny k importu

Další informace

Založte si Easy Project zdarma

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy

nebo

bez platby a bez instalace