Hlavní informace

PM integrátor je univerzální integrační nástroj pro Easy Project. A co je nejdůležitější, tento nástroj můžete použít k získání online přehledu o finanční výkonnosti svých projektů v rámci svého účetního systému. Typickými příklady jsou hodiny strávené na projektech, které se používají jako vstup pro mzdy zaměstnanců nebo subdodavatelů, a přehledný finanční audit společnosti.

Mezi hlavní výhody patří:

  • Odstranění ruční práce při přepisování pracovních výkazů (strávený čas)
  • Urychluje proces fakturace
  • Finanční transparentnost v celé společnosti

PM integrátor

PM integrátor

PM integrátor je modulární software, který umožňuje přenos dat mezi různými systémy (například: z projektového řízení do ERP nebo účetních systémů a zpět). Obsahuje konektory a podpůrná rozhraní do aplikací jako Jira, Redmine, Easy Project, Easy Redmine a také Helios, SAP, Oracle, Pohoda, Money a další.

Klíčové vlastnosti:

  • Modulární škálovatelnost rozhraní (Rest API, připojení DB, XML, CSV)
  • Intuitivní grafické rozhraní pro mapování atributů z jednoho systému do druhého
  • Možnost nastavit pravidelnost transakcí a sledovat statistiku průběhu
  • Kompatibilita s platformou Windows/Linux

Založte si Easy Project zdarma

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy

nebo

bez platby a bez instalace