Workflow

Workflow umožňují definovat, provádět a automatizovat podnikové procesy, eliminovat chaos a koordinovat úkoly mezi zaměstnanci. Easy Project umožňuje nastavit oprávnění a pracovní postupy založené na typech uživatelů.

Easy Project - Workflow

Klíčové funkce:

  • Nastavitelné přechody stavů a práva sloupců
  • Závislost na rolích a typech úkolů
  • Zabraňuje uživatelům provádět nežádoucí změny úkolů
  • Zvyšuje bezpečnost a minimalizuje nežádoucí činnost uživatele

Založte si Easy Project zdarma na 30 dní

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy