Organizační struktura

Organizační struktura je forma stromové hierarchie, kde každý uživatel v organizaci, kromě jednoho nejvyššího, je podřízený jedinému jinému uživateli. Toto uspořádání pomáhá definovat, jak jsou činnosti, jako je přidělování úkolů, koordinace a dohled, standardně zaměřeny na dosažení organizačních cílů. Určuje také, kdo je oprávněn schvalovat žádosti o dovolenou předložené uživateli.

Easy Project – Organizational structure

Klíčové funkce:

  • srozumitelný přehled organizační struktury ve firmě

  • filtry podřízených uživatelů na úkolech

  • vlastní modul na personalizované stránce

  • definuje osoby schvalující dovolenou

  • přizpůsobitelný design

Založte si Easy Project zdarma na 30 dní

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy