Přehled portfolia

Vytvořte výkazy a přehledy portfolia několika kliknutími. Můžete snadno vytvořit rozpočet portfolia nebo tabulky o odpracovaném čase, zdrojích apod. Pomocí integrovaných grafů je můžete přeměnit na plnohodnotný report připravený k prezentaci.

Easy Project – Portfolio Statement

Klíčové funkce:

  • Výkazy portfolia s rozpočty, odpracovaným časem, zdroji atd.
  • Snadno přizpůsobitelné
  • Snadno přizpůsobitelné
  • Vyberte si z dlouhého seznamu různých sloupců, které chcete zobrazit
  • Transformace do grafů a diagramů
  • Možnosti exportu (CSV, XLSX, PDF, tisk)

Založte si Easy Project zdarma na 30 dní

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy