Globální role dle typů uživatelů

Každý typ uživatele může mít předdefinovanou výchozí roli, čímž se eliminuje nutnost přidělit roli nově vytvořeným uživatelům určitého typu. Pro zjednodušení jsou výchozí uživatelské role omezeny na několik nejčastějších rolí v organizaci. V zájmu jednoduchosti jsou výchozí uživatelské role strukturovány do 4 základních úrovní běžných rolí v organizaci. Když pozvete do systému nové uživatele, můžete mu určitou roli přidělit ještě před odesláním pozvánky. Pro každý typ uživatele je k dispozici osobní panel k okamžitému použití.

Easy Project – Global roles by user types

Klíčové funkce:

  • Při vytváření nového uživatele může být automaticky přiřazena role

  • Výběr z nejčastějších rolí v organizaci

  • Pozvat nové uživatele s předdefinovanou globální rolí

  • Osobní panel pro každou globální roli uživatele

Založte si Easy Project zdarma na 30 dní

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy