Diagramy

Vytvářejte bohaté UML nebo jiné diagramy přímo ve svých úkolech, dashboardech, znalostní bázi, požadavcích nebo testovacích scénářích. Upravte a aktualizujte schémata bez potřeby jiného softwaru. Alternativa k Draw.io je integrována přímo do Easy Projectu.

Easy Project – Diagrams

Klíčové vlastnosti:

  • Rychlý přístup z libovolného panelu nástrojů v HTML editoru (úkoly, projekty, nástěnka...)
  • Full-featured editor environment with various visualization tools
  • Plně vybavené prostředí editoru s různými vizualizačními nástroji
  • Systém verzování diagramů s možností vrácení zpět
  • Snadné importování diagramů z XML
  • Snadné exportování diagramů do XML nebo různých obrazových formátů
  • Diagramy na úkolech se automaticky ukládají jako obrázkové přílohy

Založte si Easy Project zdarma na 30 dní

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy