Finanční výkazy projektů

Jedná se o výkazy odpracovaného času na projektech vynásobené příslušnou hodinovou sazbou. Výsledkem jsou mzdové výkazy (hodiny jsou násobeny interní sazbou) dle pracovníků a fakturační výkazy (hodiny násobeny externí sazbou) dle projektů. Samozřejmě v libovolném časovém období.

Easy Project – Payroll & invoicing sheets based on timesheets

Klíčové funkce:

  • výkazy odpracovaného času násobené hodinovými sazbami
  • mzdové výkazy dle pracovníků
  • fakturační výkazy dle projektů
  • libovolné filtry nad časovými výkazy
  • export výkazů do PDF

Založte si Easy Project zdarma na 30 dní

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy