Dashboard rozpočtových výkazů

Panel rozpočtových výkazů je rozhraní pro finanční manažery a analytiky, který jim umožňuje mít na první pohled přehled o významu dat pro rozpočty a prognózy. Tvořte plány rozpočtů a předpovědí. Odhalte projekty s nejvyššími příjmy, celkovými náklady a zisky. Kontrolujte plnění plánu vašeho zisku nebo porovnejte finanční údaje s předchozím obdobím.

Easy Project – Budgets Statement Dashboard

Klíčové vlastnosti:

  • Zobrazuje výdaje, které byly naplánovány pro definované časové období
  • Zobrazuje rozdíl mezi plánovanými a skutečnými rozpočty za časové období
  • Zobrazuje oddělení s nejvyšším rozpočtem pro definované časové období
  • Zobrazuje trend rozpočtu za časové období
  • Může sloužit jako váš centrální pracovní prostor pro správu rozpočtů
  • Přizpůsobte si informace uvedené na panelu

Založte si Easy Project zdarma na 30 dní

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy