Implementační proces slouží k nastavení Easy Projectu na míru potřebám zákazníka. Náš odborný konzultant Vám pomůže nastavit Easy Project tak, aby odpovídal struktuře Vašich projektů a procesů.

Úroveň implementace je dostupná ve 3 balíčcích, které se liší rozsahem, ve kterém se Vám konzultant bude věnovat.

Při pokročilých a komplexních implementacích Easy Projectu se vám budou osobně věnovat:

Jan Řeřicha vede implementační tým nastavující systém po celém světě a koordinuje portfolio implementačních projektů, včetně implementací probíhajících přes partnery. Implementoval systém téměř ve stovce firem a mohl tak obdivovat pestré přístupy k projektovém řízení i vedení týmů.
Specializuje se na výrobní společnosti a vizualizaci dat, zejména ukazatele výkonnosti. Miluje managerské dashboardy s grafy a budíky!

Jazyky: CZ, EN, RU

Easy Project - Jan Řeřicha


Martina pracovala několik let v oblasti IT a businessu, kde měla na starosti klientskou nebo partnerskou sekci. Její pro-klientský přístup a otevřená komunikace jí umožnují nacházet účelná řešení pro požadavky zákazníků. Své zkušenosti získala prací v mezinárodních společnostech v zahraničí, kde několik let žila, v práci a podpore neziskových organizaci či organizaci různých eventů.

V Easy Software má na starosti správu partnerů, jejich školení a následnou integraci.

V našem systému pracuje ráda s WBS a agilním zobrazením.

Jazyky: SK, CZ, EN, DE

Martina Letavajová - Easy Software


Magda má více než pět let zkušeností v oblasti IT. Pracovala v několika mezinárodních společnostech, kde se specializovala na softwarovou implementaci, integraci a poradenství. Její holistický přístup kombinující technické znalosti s orientací na zákazníka zajišťuje efektivní a úspěšnou implementaci.

Jazyky: CZ, EN, DE

Magdalena Hellerová - Easy Software


Dagmar získala rozsáhlé zkušenosti s řízením projektů ve finančních institucích. Během doktorského studia se stala expertem v oblasti analýzy a syntézy dat. Nyní se specializuje na řešení pro IT společnosti a výzkumné instituce. Ráda studuje specifické požadavky a navrhuje efektivní řešení pro klienty.

Hovoří: EN, ESP, CZ

Expert na obory: bankovnictví, neziskové organizace, služby (obchod)

Export na pluginy: Gantt, WBS, Řízení zdrojů, Finance, CRM, Scrum

Easy Project - Dagmar Kušnírová


Ludmila je konzultant s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti marketingových operací a prodeje. Po ukončení studia ekonomie a managementu získala zkušenosti s řešeními SAP CRM, Jira a MS Office. Ve spolupráci s programátory ráda vymýšlí nové funkce a dodává řešení, které nejlépe vyhovuje potřebám klienta. Svůj volný čas ráda tráví na venkově nebo se účastní hudebních koncertů a moderních uměleckých galerií.Easy Project - Ludmila Pípalová


Gabriela je náš SCRUM master a odborník na řízení projektů v oboru inženýrství a softwarového vývoje. Má dobré znalosti v technikách správy projektů IPMA/PMI a zajímá se i o agilní techniky. 

 

Gabriela Hynková - Easy Software


Roman má více než šest let zkušeností v oblasti konzultací a implementací. Zaměřuje se především na oblasti energetiky a utilit, výzkumu a vývoje a přírodních věd. V minulosti se rovněž podílel na několika mezinárodních projektech. Roman má magisterský titul v oblasti numerického modelování. Má rád cestování a kávu.

Hovoří: EN, CZ
Expert na pluginy: Řízení zdrojů, Rozpočty, CRM, Help Desk
Expert na obory: vývoj SW, poradenství, energetika, utility, přírodní vědy, výzkum a vývoj

Zástupce vedoucího konzultanta

Roman Šigut - Easy Software


David je zkušený projektový manažer s certifikací PMP (PMI) a PRINCE2. Má více jak desetileté zkušenosti projektového manažera na různých interních i klientských projektech především v oblasti ICT.

Hovoří: EN, ESP, CZ

Expert na pluginy: Helpdesk, CRM, Risk management, importy

Expert na obory: Marketing,IT, Telco, Služby

David Pavlíček - Easy Software

 

Proč zvolit profesionální implementaci Easy Projectu?

Je známým faktem, že úspěch nasazení nového software v organizaci se odvíjí od každodenního používání uživateli při jejich práci, ne jenom výčtem dostupných funkcí. Dobře vedená implementace může společnosti přinést:

 • Kratší čas nutný k plnému operačnímu nasazení
 • Své zkušenosti a ověřené postupy projektového řízení konzultanti použijí v prostředí vašich týmů a projektů
 • Rychlejší a efektivnější osvojení softwaru uživateli
 • Dodržení plánu implementace (času a rozpočtu)

O implementacích

Cílem implementace je přizpůsobit software klientovým projektům a procesům. Naši konzultanti jsou seznámeni s nejčastějšími metodikami projektového řízení, zejména PMI, IPMA and PRINCE2. Každý konzultant má zkušenosti z desítek (někteří stovek) implementací z různých odvětví a pro různě velké společnosti. Vždy přiřazujeme konzultanta s profilem relevantním pro vaše odvětví.

Předdefinované balíčky

Rozsah poskytovaných implementačních služeb se může lišit podle potřeb konkrétního klienta. Přesný plán implementace je připraven během první schůzky s klientem. Detaily nastavení Easy Projectu jsou zaznamenávány v implementačním protokolu. Rámcový přehled rozsahu implementačních služeb v jednotlivých balíčcích.

1. Základní implementace (2 man-days)

Obecné: Balíček pro uživatele, kteří chtějí získat Easy Project přizpůsobený odborníky.

 • Rozsah: základní nastavení Easy Project, abyste mohli okamžitě začít pracovat. Doporučeno pro maximálně 20 uživatelů.
 • Obsahuje:
  • Přizpůsobení globálních rolí
  • Nastavení uživatelů
  • Až dva typy úkolů s jinými uživatelskými poli a stavy
  • Několik základních vlastních polí
  • Přizpůsobení základních filtrů a reportů
  • Přizpůsobení tří typů domovských stránek pro uživatele
  • Strom projektů – řízené metodou Waterfall

2. Pokročilá implementace (4 man-days)

Obecné: Balík pro uživatele, kteří chtějí zvýšit efektivitu svých projektů a uživatelů optimálním nastavením Easy Projectu.

 • Rozsah: Jedinečné přizpůsobení nastavení Easy Project pro podporu vašich vnitřních procesů a pro plynulý tok vašeho podnikání! Doporučeno pro maximálně 50 uživatelů.
 • Obsahuje:
  • Přizpůsobení globálních rolí a vytvoření nových jedinečných rolí
  • Omezení viditelnosti a přístupu do částí systému (oprávnění)
  • Nastavení uživatelů
  • Několik typů úkolů
  • Rozdílné stavy pro typy úkolů (základní workflow)
  • Vlastní pole podle vašich potřeb
  • Výchozí filtry přizpůsobené vašim potřebám
  • Uložené filtry potřebné pro vaše přehledy
  • Šest typů domovských stránek pro uživatele
  • Přehledové stránky projektů
  • Reporting včetně KPIs a grafů
  • Strom projektů – Waterfall i Agile

3. Profesionální implementace (8 man-days)

Obecně: Balík pro náročné uživatele, kteří chtějí získat to nejlepší individuální přizpůsobení.

 • Rozsah: Kompletní nastavení Easy Project podle všech potřeb vašich oddělení a divizí.
 • Obsahuje:
  • Analýza struktury projektů a její nejvhodnější implementace v prostředí Easy Projectu
  • Přizpůsobení globálních rolí a vytvoření nových jedinečných rolí
  • Omezení viditelnosti a přístupu do částí systému (oprávnění)
  • Nastavení uživatelů
  • Několik typů úkolů
  • Typy úkolů
  • Stavy úkolů a workflow, které podporuje několik různých firemních procesů
  • Struktura projektu podle produktu, oddělení nebo divizí
  • Všechna potřebná vlastní pole
  • Výchozí filtry přizpůsobené vašim potřebám
  • Filtry potřebné pro vaše přehledy
  • Osobní stránky uživatelů
  • Přehledové stránky projektu
  • Reporting včetně KPIs a grafů, indikátrů a trendů
  • Vlastní panely pro oddělení nebo divize
  • Import projektů z jiných aplikací

4. Implementace řízení zdrojů (1 man-day)

Obecné: Nastavení plánování zdrojů a panelu zdrojů

 • Oblast: Konfigurace řízení zdrojů a osvědčených postupů
 • Obsahuje:
  • Trénink na využité funkcí modulu Vytížení zdrojů
  • Nastavení modulu
  • Reporting nástěnka
  • Až 5 uložených filtrů a výchozí filtr
  • Závislosti na ostatní pluginy a funkce
  • Systém sledování docházky

5. Implementace Help desk (3 man-days)

Obecné: Nastavení Help desk modulu

 • Rozsah: Implementace Help desk (základní projektové řízení jako předpoklad)
 • Obsahuje:
  • Instrukce k připojení mailboxu
  • Analýza Help deskových procesů
  • Nastavení Help deskových projektů
  • Definice životního cyklu ticketu
  • Šablona osobní stránky pro Help deskového operátora a manažera
  • Obecná nástěnka Help desku
  • Akční tlačítka
  • Až 5 uložených filtrů a výchozí filtr
  • SLA
  • Šablony odchozích emailů
  • Školení

6. Implementace CRM (3 man-days)

Obecné: Nastavení CRM

 • Rozsah: Implementace CRM (základní projektové řízení jako předpoklad)
 • Obsahuje:
  • Vlastní stavy obchodních případů
  • Segmentace obchodních případů s použitím uživatelských polí
  • Školení na použití obchodních případů a obchodních aktivit
  • Obecná nástěnka obchodního oddělení včetně pipeline a předpovědí
  • Osobní stránka pro obchodního zástupce a ředitele
  • Až 5 uložených filtrů a výchozí filtr
  • Prodejní cíle a monitoring KPI
  • Struktura databáze kontaktů
  • Organizace CRM projektů

7. Implementace financí (3 man-days)

Obecné: Nastavení projektových rozpočtů

 • Rozsah: Implementace nastavení projektových rozpočtů (základní projektové řízení jako předpoklad)
 • Obsahuje:
  • Reporting s grafy a indikátory
  • Osobní stránka pro finančního ředitele
  • Školení k použití modulu
  • Nastavení sazeb a automatických kalkulací

8.  Vlastní implementace rozsahu

Easy Software má bohaté zkušenosti z nejrůznějších odvětví a z velkých projektů. Jsme schopni konzultovat vaše specifické potřeby a přizpůsobit jim rozsah a průběh implementace. Kontaktujte nás a naši konzultanti připraví odhad rozsahu vaší vlastní implementace.

Kromě výše zmíněného jsme schopni pomoci s

 • Velkými importy a migracemi
 • GDPR implementací
 • Business Inteligence reportingem
 • Integracemi s jinými systémy
 • Vypracováním vlastní uživatelské dokumentace
 • Napojením Active Directory pomocí protokolu LDAP
 • Školení a workshopy jak pro uživatele, tak pro administrátory
 • On-site implementace a/nebo školení přímo ve vaší společnosti
 • Posouzením vašich jedinečných požadavků na implementaci a analýzou požadovaného rozsahu