Hlavní informace

Rozšiřující řešení pro ještě efektivnější projekty a komunikaci. Součástí je: agilní nástěnka pro agilní řízení projektů, kalendář osobních a projektových schůzek, nastavitelná upozornění na e-mail – systém včasného varování, znalosti pro sdílení postupů a dokumentaci projektů, sekvence úkolů pro jejich postupné aktivování, výkazy času a vypočítávaná pole.

Outlook plugin

Synchronizujte svá data v Easy Project s aplikací Microsoft Outlook - rychle a snadno. Šetřete čas díky obousměrné synchronizaci kalendářů, kontaktů, úkolů, CRM případů a dalších dat v reálném čase.

Klíčové funkce:

 • Podporuje synchronizaci schůzek, úkolů, milníků, kontaktů a CRM případů
 • Podpora SSL/TLS
 • Snadná konfigurace pro aplikaci Microsoft Outlook
 • Synchronizujte a organizujte vizualizaci více kalendářů
 • Podpora CalDAV/CardDAV

Galerie


Agilní řízení projektů pro SCRUM, KANBAN

Agile Board je rozšíření pro Easy Project umožňující agilní vývoj v souladu s metodikou Scrum a Kanban. Libovolné úkoly můžete přesunout z projektového backlogu do sprintu a dle potřeby je nechat automaticky měnit svůj stav i řešitele podle toho, v jaké fázi řešení se právě nacházejí. Účelem tohoto rozšíření je pomoci s implementací agilní metodiky ve vaší společnosti.

Klíčové funkce:

 • dvě metody: SCRUM a KANBAN
 • projektový backlog obsahuje všechny úkoly, které ještě nejsou ve sprintech
 • drag & drop zařazení úkolu do sprint backlogu
 • úkoly ve sprintech rozdělené dle kritérií – swimlanes
 • neomezené množství sprintů
 • filtrování nad úkoly podle všech vlastností + vyhledávání
 • snadné nastavení sloupců nástěnky na úrovni projektu
 • drag & drop přiřazování lidí k úkolům

Ukázky agilního řízení projektů


WBS - Work Breakdown Structure

Rozšíření WBS je založena na metodě hierarchického rozložení projektu do menších, lépe doručitelných celků, tzv. "deliverables". Projekty lze plánovat v podobném logickém uspořádání jako u v dnešním době stále oblíbenější a efektivní metody myšlenkových map. Díky rozložení projektu na podprojekty a dílčí úkoly lze plánovat rychleji a s větším důrazem na logickou struktruru.

Klíčové vlastnosti:

 • vizualizace projektů, úkolů a podúkolů v podobném logickém uspořádání jako metody myšlenkového mapování
 • "drag and drop" řazení úkolů a projektů
 • vytváření úkolů
 • modifikovatelné barevné odlišení jednotlivých prvků
 • klávesové zkratky pro rychlejší práci
 • zoom in – zoom out
 • historie úprav

Znalosti a dokumentace projektů

Uchovávejte a sdílejte znalosti získané při realizaci projektů a využívejte je při dalších realizacích, doporučujte znalosti uživatelům, přiřazujte je k úkolům. Vyhledávejte v nich. Dokumentujte projekty pro jejich snadný servis. Znalosti jsou klíčem k úspěchu. Nově můžete také komentovat znalosti, porovnávat a vracet provedené změny nebo si prohlédnout seznam čtenářů dané znalosti.

Klíčové funkce:

 • kategorie znalostí + osobní / projektové kategorie

 • přiřazování znalostních příspěvků k projektům / úkolům

 • doporučování znalostí uživatelům

 • rychlý přístup ze servisního panelu

 • vyhledávání ve znalostech dle klíčových slov

Ukázky znalostí a dokumentace projektů


Earned Value Management

Earned Value Management (EVM) je technikou řízení projektu pro měření výkonnosti a pokroku daného projektu objektivním způsobem. V jediném integrovaném systému je EVM je schopno poskytnout přesné předpovědi a přehled problémů ve výkonnosti projektu, které jsou významným příspěvkem k jeho dobrým výsledkům.

Klíčové funkce:

 • Projektový modul k dispozici pro všechny, nebo pouze vybrané projekty

 • Okamžité srovnání rozsahu (vytvořené hodnoty) s harmonogramem (čas) a rozpočtovými zdroji (náklady)

 • Základní linie řízení výkonu (baseline) reprezentuje cíl projektu ("Plánovaná hodnota")

 • Postup práce je měřen jako "vytvořené hodnoty" - měřítko

 • Soustava metrik, které poskytují přesný výpočet nákladů a časového harmonogramu

 • Sada vodítek, které usměrňují systém řízení projektu

Modul Earned Value Management pro Easy Project


Testovací scénáře

Modul Testovací scénáře je skvělý nástroj pro Easy Project, který pomáhá s opakujícími se procesy a správou testovacích scénářů. Z tohoto důvodu je obrovskou pomocí pro IT společnosti testující svá řešení, jakož i pro další odvětví (velmi populární a užitečné jsou například v automobilovém průmyslu). Jedná se o kompletní řízení testování pro veškeré testovací metodologie.

Klíčové funkce:

 • pole s popisem scénáře

 • pole s očekávanými výsledky

 • import CSV

 • přehled provedených testování

 • související úkoly

Modul Easy Project Testovací scénáře


DMS - Document Management System

Rozšíření DMS Vám umožní rychlý přístup ke všem souborům a dokumentům. Vše je přehledně organizováno pomocí všem známé adresářové struktury. Díky "verzování" dokumentů budete mít vždy přístup k jejich nejaktuálnější verzi. Obsahuje také schvalovací pracovní postupy (approval workflows) , kterou zjednoduší oběh dokumentů v jakékoliv organizaci.

Klíčové funkce:

 • verzování dokumentů + čtení / zápis on-line režimu

 • schvalovací pracovní postupy (approval workflows) = cirkulační oběh dokumentů ve vaší firmě

 • upozornění - nastavitelná oznámení o změnách v dokumentu nebo o dokumentu čekájícím na schválení

 • zamykání dokumentů - ostatní uživatelé mohou vidět, že soubor je editován někým jiným a nemohou ho tedy upravit

 • adresářová struktura - stejná jako ve vašem oblíbeném správci souborů

 • hi-tech infrastruktura - připravena pojmount velké množství dokumentů

 • REST API rozhraní 

Ukázky DMS


Kalendář a plánovač schůzek

Kalendář schůzek a úkolů, který pomůže zorganizovat meetingy ve firmě nebo projektovém týmu. Snadno si zobrazíte, kdy mají kolegové volno, a pozvete je na schůzku. Schůzky můžete přiřadit k projektu a odesílat pozvánky e-mailem.

Klíčové funkce:

 • zadávání schůzek s: názvem, datem, časem, agendou, projektem, pozvánkami uživatelů, pozvánkami na e-mail, opakováním

 • osobní time management

 • zobrazení dostupnosti kolegů – kdy mají volno

 • pozvánky na e-mail s potvrzením, či odmítnutím

 • opakující se schůzky

 • propojení s kalendáři dalších systémů – Googlem atd.

 • využití (bookování) místností

Ukázky kalendáře


Výkazy času

Přehledná tabulka pro zadávání odpracovaného času na projektech. Uživatelé zadávají odpracovaný čas dle projektů či úkolů do týdenního výkazu. Manažeři výkazy pracovníků kontrolují a schvalují.

Klíčové funkce:

 • týdenní tabulka pro zadávání odpracovaného času na projektech či úkolech
 • schvalování a uzamykání výkazů
 • role a práva – pracovník zadává, manažer schvaluje

Ukázky pracovních výkazů


Alerty – systém včasného varování

Nastavíte si, o čem a kdy chcete být upozorněni, a ve správný čas dostanete notifikaci e-mailem. Například: blíží se termín milníku, rozpočet projektu / úkolu je překročen, úkoly jsou po termínu.

Klíčové funkce:

 • zasílá e-mailové upozornění jednomu či více uživatelům (dle nastavení)

 • 3 kategorie upozornění

 • nastavení podmínek pro upozornění na úkolech, projektech, milnících

 • nastavení času, kdy se mají podmínky vyhodnotit a odeslat upozornění

Ukázky manažerských alertů:


Další informace

Přesvědčte se sami:

Efektivnější projekty

Snadné ovládání

Rychlejší týmová spolupráce

Vyzkoušejte
TRIAL ZDARMA

žádné platební údaje
bez závazku
bez instalace

Co je vlastně Easy Project?

Easy Project je software pro komplexní řízení projektů s rozšířeními pro řízení zdrojů, financí a zákazníků. Funguje v cloudu nebo na vašem serveru, to vše s profesionální implementací a osobní podporou.

CIOreview Stamp Easy Redmine Top 20 Open Source Provider

IPMA PMI compatible software Easy Project.png

*SHINE Consulting s.r.o. má akreditován tréninkový program Řízení projektů v praxi
u Společnosti pro projektové řízení dle mezinárodního standardu IPMA
a je rovněž členem programu PMI R.E.P. Registered Education Provider.
**The PMI Registered Education Provider logo je registrovaná značka Project Management Institute, Inc.

iOS ANdroid compatible Easy Redmine

Easy Project používají stovky organizací po celém světě, v Česku třeba tyto:

Reference Easy Project loga klientu 1

Reference Easy Project loga klientu 2

xReference Easy Project loga klientu 2017 compres

Vyzkoušejte Zdarmana 14 dní

.easyproject.cz

všechny funkce, video tutoriály, znalosti