Lidé a Země jsou našimi stakeholdery

Proto věnujeme 1 % z našich hrubých tržeb na projekty, které pomáhají naší planetě a sociálnímu rozvoji.

Zaměřujeme se na ekologii, rozvoj vzdělávání, psychohygienu a duševní zdraví.

Připojte se k nám

1 %
z hrubých tržeb pro lidi a Zemi
165 970 €
darovaných peněz
11
podpořených organizací

Růst je zdravý, pokud se o něj můžeme podělit

Jsme globální společnost se sídlem v České republice, která již 14 let vytváří SaaS software pro řízení projektů. Od počátku jsme si vědomi toho, že žádná firma nevděčí za svůj úspěch sama sobě. Kdyby nebylo naší planety a bohatství lidské komunity, která ji obývá, nebyl by žádný software. A nebyla by ani žádná společnost.

Podstata fungování jakéhokoli ekosystému je založena na vzájemnosti. Proto považujeme aktivity podporující ekologickou a sociální udržitelnost za přirozenou a neoddělitelnou součást podnikání.

Odpovědnost za životní prostředí

Ať už jde o podporu čistoty oceánů nebo ekologické čisticí prostředky v našich kancelářích, snažíme se minimalizovat náš dopad na životní prostředí.

Rozvoj lidských zdrojů

Vzdělávání, duševní zdraví nebo všímavost. Protože veškerý růst začíná v hlavě.

Připojte se k nám

Podporované projekty

The Ocean Cleanup

Hnutí, jehož cílem je zbavit oceány až 90 % plastů pomocí nových technologií. Organizaci se dosud podařilo zlikvidovat 464 920 kg plastů.

Nadační fond rozvoje plného vědomí

Organizace, jejímž cílem je pomáhat sociálně znevýhodněným skupinám prostřednictvím cvičení jógy a mindfulness.

Člověk v tísni

Nevládní organizace založená na myšlenkách humanismu, svobody, rovnosti a solidarity.

Centrum podpůrné péče Léčivka

Nelékařské oddělení Thomayerovy nemocnice, které zohledňuje nemedicínské aspekty problému pacienta při léčbě dlouhodobých a chronických onemocnění.

1 % z hrubých tržeb pro lidi a Zemi

Udržitelnost a společenská odpovědnost pro nás neznamenají jen "vylepšení karmy". Je to pevná součást a podstata našeho podnikání. Proto jsme se zavázali, že od roku 2021 budeme pravidelně věnovat 1 % z našich hrubých tržeb na tyto účely. To znamená zhruba 10 % našeho zisku. A pro neziskové organizace to znamená stabilní příjem. To vše transparentním způsobem.

Inspiraci pro naše kroky jsme čerpali z hnutí 1% for the Planet. Myslíme si však, že je důležité do rovnice vždy zahrnout i lidi.

Proto 1 % pro lidi a Zemi.

Připojte se k nám

Založte si Easy Project zdarma na 30 dní

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy