Vytvoření (pod)projektu - členství a role

Vytvoření (pod)projektu - členství a role

Pokud administrátor nebo uživatel s příslušným oprávněním vytváří nový projekt nebo podprojekt, jaká je jejich role v projektu? Ukážeme si to na několika příkladech. Pokud nejste administrátor, potřebujete u svého účtu potřebná práva (proo vytváření projektů). Tato práva nastavíte v menu Další > Administrace > Role a práva

Vytvoření nového projektu - výchozí nastavení rolí

Vytváříte-li nový projekt, role zadávajícího autora vychází primárně z nastavení jeho uživatelského typu (Administrace > Uživatelské typy > Výchozí role).

Pokud není výchozí role zadána, je použito globální nastavení: menu Další > Administrace > Nastavení > Projekty > Role přiřazená uživateli, který projekt/podprojekt vytvořil. Jak vidíte, tyto výchozí role je možné odlišit pro projekty a pro podprojekty. Pro toto nastavení můžete vybrat jakoukoliv z existujících rolí (z rozbalovacího menu).

Členství vybraného uživatele, stejně jako jeho roli, může administrátor později změnit - vždy v nastavení konkrétního projektu > záložka Členové.

Vytvoření projektu ze šablony - role uživatele je jiná než výchozí

Když vytváříte projekt ze šablony, ve které máte jako uživatel jinou roli než výchozí, pak pro nový projekt budete v roli podle šablony, nikoliv v roli výchozí. Do šablony je uložena taková role, která byla nastavena danému uživateli v předchozím projektu, podle kterého se šablona uložila. 

Vytvoření projektu ze šablony - uživatel není členem

Podobný postup platí i pro případ, pokud vytváříte projekt ze šablony, kde nemáte jako uživatel žádnou roli, protože nejste členem. V takovém projektu také nebudete členem. To znamená, že pro projekt, kde nejste členem, nemáte žádná oprávnění. 

Vytvoření podprojektu - členové se dědí a mají jiné role než v nadřazeném projektu

V případě, kdy vytváříte nový podprojekt, kde se dědí členové, a v nadřazeném projektu máte jinou než výchozí roli, vaše nová role bude také zděděna - role budou stejné jak v nadřazeném, tak v podřízeném projektu. 

Vytvoření nového podprojektu - členové se dědí, ale uživatel není členem nadřazeného projektu

Toto je zvláštní případ. Pokud nejste členem nadřazeného projektu, nebudete ani přidán do podprojektu, ani pokud se členové dědí. Nicméně protože jste autor nového projektu, budete přidán do výchozí role podle globálního nastavení (zmíněno výše). 

Vytvoření nového podprojektu - členové se nedědí

V případě, že se členové do podprojektu nedědí, bude váš účet přidán do výchozí role podle globálního nastavení (více v příspěvku výše).

Vyzkoušejte Easy Project na 30 dní zdarma

Všechny funkce, SSL ochrana, denní zálohy. Vyzkoušejte bez rizika ještě dnes.