Viditelnost projektu a oprávnění

Viditelnost projektu a oprávnění

Předpokládáme, že už pracujete s konkrétními projekty a víte, jak takový projekt založit. Můžete se vám stát, že jste vytvořili nový projekt, vytvořili nový úkol a ten chcete přiřadit vybranému uživateli. Nejde vám ale vybrat jiný uživatel kromě vás - zde je řešení.

Jak zpřístupnit projekt uživatelům a jak jim přiřadit úkol

Každý, kdo chce pracovat s naší aplikací, musí mít vytvořený uživatelský účet. Uživatel musí mít přidělen:

  • konkrétní projekt
  • uživatelskou roli

aby mohl:

  • zobrazit si projekt
  • dostat přidělený úkol
  • zaznamenávat čas
  • vytvářet nové úkoly

To, co uživatelům bude dostupné, je vždy nadefinováno v nastavení projektu - členové (role).

 

Jak nastavit, jaká má uživatel u projektu práva

Ve zkratce - je potřeba definovat jaké úkony může například manažer u projektu provádět (upravovat projekt, vytvářet úkoly atd.). Uživatelská práva u projektu jsou definována uživatelskou rolí v nastavení členů projektu (Projekt -> Nastavení -> Členové -> Role). Oprávnění pro různé uživatelské role lze nastavit v Menu Další -> Administrace -> Role a práva. Doporučujeme nastavení čtyř rolí v aplikaci - ředitel, manažer, pracovník, externí přístup. 

 

Oddělení versus organizační struktura projektu

V organizační struktuře oddělení - uživatel A pracuje například jako účetní. V organizační struktuře projektu je uživatel A projektovým manažerem (v roli) u projektu 1, zatímco stejný uživatel A může být zároveň členem (role) projektu 2. 
Podívejte se na příklad:

Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3
Projektový manažer (role) Člen týmu (role) Ne-člen (role)

Stejný uživatel může mít jiná práva v projektu 1 a v projektu 2. Nemá přístupný projekt 3, protože není členem projektu (technicky má přidělenou roli ne-člena, které nedoporučujeme přidělovat jakákoliv práva - všechny checkboxy jsou proto u této role nezaškrtnuté). Takže uživatel A tím pádem vidí jiné detaily v projektu 1 a jiné v projektu 2. 

Jediná výjimka je u veřejných projektů a pro administrátory (správce) - administrátor logicky vidí všechny projekty bez ohledu na to, zda je nebo není členem. 

Vyzkoušejte Easy Project na 30 dní zdarma

Všechny funkce, SSL ochrana, denní zálohy. Vyzkoušejte bez rizika ještě dnes.