Nový Easy Project 2019 - nejjednodušší řízení projektů

Nová verze celosvětově úspěšného software z české dílny je tu. Easy Project 2019 přináší nové funkce jako vylepšené řízení zdrojů,
Plánovač úkolů
, Vizualní finanční řízení, Business Intelligence a řadu dalších.
Začněte snadno díky LITE demo bez nutnosti nastavení.

Nejlepší PM nástroje

Gantt, WBS, Earned value management, Kanban, Scrum, řízení zdrojů a další! Všechny klíčové nástroje již integrované a připravené pomoci vám i vašemu týmu.

Snadné použití

Nastavte oprávnění a workflow automaticky jedním kliknutím. Použijte 15 předdefinovaných rolí a dashboardů vhodných pro všechny typy firem a projektů.

Rychlý přístup

Datová centra rozmístěná po celém světě a řešení pro váš vlastní server zaručují prvotřídní odezvu a rychlost ať jste kdekoli.

100% mobilní

Spravujte své projekty na libovolném mobilním zařízení, ať jste kdekoli. Buďte nezávislí a maximálně efektivní díky aplikacím pro iOS a Android.

Nové funkce vydané v říjnu 2019

 • Nové designové motivy – 2 nové designové motivy, které vyhovují různým potřebám uživatelů - kompaktní a tmavý.
 • Modální zobrazení úkolů – zobrazte a/nebo upravujte všechna důležitá data týkající se konkrétního úkolu v pop-up okně na jedné obrazovce.
 • Automatické balancování zdrojů – s pomocí Vytížení zdrojů snadno přerozdělíte veškeré alokované hodiny všech viditelných úkolů přiřazených uživatelům na základě jejich volné kapacity.
 • Jenkins CI – získejte nepřetržitou integraci, která posílí vaše DevOps.

Nové funkce vydané v květnu 2019

 • Nové nastavení LITE demo představuje jednoduchý a účinný způsob jak začít s řízením projektů jako profesionál v co nejkratším čase. Přehledné nastavení Vám umožní okamžitě začít s řízení projektů a všechny pokročilé funkce můžete začít využívat jakmile je budete potřebovat.
 • Nové globální panely - díky vizuálním panelům budete mít neustálý přehled o výkonosti projektů, úkolů, milníků, sprintů, zdrojů, výkazech času, rozpočtech atp.
 • Business Intelligence, neboli také zkráceně BI, je nové řešení, které využívá všechna Vaše data, metriky a klíčové indikátory tykající se projektů (nebo celé firmy) a souhrně je interpretuje na jednom přehledném panelu. Sílu Business Intelligence oceníte hlavně na strategické úrovni rozhodování – stačí jeden pohled a ihned víte, v kterých oblastech se Vám daří a kde je naopak potřeba udělat dílčí změny.
 • Plánovač - jedná se o nový typ kalendáře, který kromě schůzek umožňuje naplánovat i další entity jako úkoly, docházku, CRM případy, obchodní aktivity a také zdroje. To vše na jedné přehledné obrazovce. Plánovač je užitečný jak pro manažery, kteří mohou plánovat s ohledem na využítí podžízených, tak pro řadové pracovníky, kteří si v něm řídí každodenní agendu.
 • CBS - Struktura rozpadu nákladů vám poskytne souhrnný vizuální přehled o financování projektu v myšlenkové mapě. Jedním klikem jednoduše zobrazíte profit, náklady i příjmy – a to ty plánované i reálné. Ideální je pak použití k průběžnému porovnávání skutečných nákladů s rozpočtem a k integraci do systému řízení nákladů.
 • Rezervace pro řízení zdrojů je funkce přidaná na základě četných žádostí našich uživatelů. Slouží k vytvoření rezervace času (zdrojů) bez nutnosti přiřazovat této rezervaci konkrétní úkol, či projekt.
 • Agilní vylepšení – intuitivní drag and drop ovládání na SCRUM panelu a další zlepšení na základě uživatelské zpětné vazby
 • Diagramy– vytvářejte UML a jiné typy diagramů (jako v Draw.io) přímo na úkolech, dashboardech, znalostní bázi, požadavcích nebo testovacích scénářích. Nyní již nemusíte používat další software – vše zvládnet v Easy Projectu


Zaregistrujte se ZDARMA na WEBINÁŘ (30 min)
„Jak vytěžit maximum z nového Easy Projectu 10.6“ 

Středa 21. října 2020, 15:00
(30 minut včetně Q&A) 

Zaregistrovat se zdarma

DAVID R. GROW

Manager
CompliancePoint, Inc.
Easy Project nám přinesl kontrolu nad projekty. Jsme nyní efektivnější při jejich plánování i revizi a máme vhled, který nám před tím chyběl. Také jsme velmi spokojeni s podporou, která nám pomohla s nastavením systému pro naše detailní potřeby.

Jaký přínos uživatelé Easy Projectu nejvíce oceňují

+ 56%
Vyšší efektivita projektů
+ 75%
Agilní týmová spolupráce
+ 32%
Časové úspory
+ 81%
Vyšší ziskovost projektů
+ 57%
Optimální vytížení zdrojů

Na základě průzkumu provedeného na více než 40 000 uživatelích Easy Project.

Detailní specifikace Easy Projectu 2019

Nové designové motivy

Easy Project přináší 2 nové designové motivy, které vyhovují různým potřebám uživatelů - kompaktní a tmavý. Každý uživatel může přepínat mezi motivy na svém uživatelského profilu.

 • Kompaktní motiv je motiv světlé barvy s mnohem kompaktnějším rozvržením grafických prvků pro zobrazení většího množství dat na jedné obrazovce, čímž se snižuje potřeba skrolování.
 • Tmavý motiv zobrazuje tmavé povrchy na většině uživatelského rozhraní, čímž pomáhá zlepšit vizuální ergonomii snížením námahy očí a usnadněním sledování obrazovky v tmavých prostorách.

Více informací

Modální zobrazení úkolů

Modální zobrazení úkolů umožňuje zobrazit a/nebo upravit všechna důležitá data související s konkrétním úkolem v pop-up okně na jedné obrazovce, což eliminuje potřebu otevření úkolu na samostatné kartě. Tento druh zobrazení je k dispozici v modulech WBS, Agile a Scheduler a také ve standardním seznamu úkolů.

Je to jako kompaktní pohled na vše, co lze obvykle najít pod různými kartami, sloupci nebo tlačítky normálního zobrazení úkolu. A co je nejdůležitější, modální zobrazení je extrémně rychlé a snadno použitelné a jeho hlavním účelem je úspora času při provádění standardní správy úkolů.

Modální zobrazení samozřejmě není pasivním pohledem, ale je plně interaktivní, takže můžete rychle upravit kterýkoli z viditelných atributů úkolu nebo přidat chybějící text pouhým kliknutím do příslušné oblasti na obrazovce.

Více informací

Automatické balancování zdrojů

Automatické balancování zdrojů je funkce Vytížení zdrojů, která automaticky přerozděluje veškeré alokované hodiny všech viditelných úkolů přiřazených uživatelům napříč celou dobou trvání úkolu (datum zahájení - datum dokončení) na základě volné kapacity uživatelů a s ohledem na jejich denní pracovní dobu, dovolenou stejně jako další přidělené úkoly.

Proces balancování je vždy prováděn v pořadí podle priorit úkolů - pokud je na levé straně správy zdrojů zobrazen sloupec Priorita, jsou nejprve balancovány úkoly s vyšší prioritou (před úkoly s nižší prioritou). Pokud není sloupec Priorita zobrazen, jsou úkoly balancovány podle jejich pořadí v levém seznamu. Rezervace jsou z balancování vyloučeny.

Více informací

Jenkins CI

Integrujte svůj Easy Project s Jenkinsem a dalšími nástroji CI/CD a získejte tak nepřetržitou integraci, která posílí vaše DevOps. Jenkins je přední open-source automatizační server, který podporuje vytváření, nasazení a automatizaci jakéhokoli projektu. Nyní je plně integrován s vaší platformou Easy Project.

Nechte Jenkins spustit úlohu/pipeline automaticky s aktualizací úkolu na základě vlastních podmínek. Výsledky úlohy/pipeline se automaticky registrují do deníku úloh. Stejně jednoduše jsou s Jenkinsem propojeny pracovní žurnály. Úlohy Jenkins navíc můžete spouštět ručně z detailu úkolu.

Více informací

Easy Project LITE demo

Rádi byste okamžitě začali s řízení projektů?

Nechcete ztrácet čas s nastavením PM software?

V tom případě je LITE demo nastavení určeno přímo Vám.

Díky dvěma základním předdefinovaným rolím můžete ihned po založení nového Easy Projectu 2019 řídit vlastní projekt.

V LITE demo je vše přednastaveno a můžete rovnou začít pracovat. Všechny pokročile funkce a dalších 15 přednastavených rolí vám jsou k dispozici, jakmile je budete potřebovat.

Více informací

Nové globální panely

Easy Project 2019 disponuje předpřipravenými panely pro všechny aspekty řízení projektů, které si dokážete představit – projekty, úkoly, milníky, sprinty, zdroje, sledování času, rozpočty, uživatelé, testovací případy atd.

Nemusíte tedy ztrácet čas vytvářením nových panelů – modelové panely jsou dostupné na jedno kliknutí přímo z domovské stránky nebo z hlavního menu.

Díky panelům už vy ani váš tým nezmeškáte žádný důležitý update či novinku.

Business Intelligence

Pomocí BI můžete analyzovat svůj byznys a projekty na základě geografické, produktové a projektové segmentace.

Informace o obchodních aktivitách máte nyní přímo v Obchodních panelech a v reálném čase. Propojte své osobní náklady, ostatní náklady, výnosy, CRM, Google Ads a další obchodní informace do jednoho panelu.

Business Intelligence zohledňuje tyto data:.

 • celkové příjmy & profit (učetní)
 • projektové příjmy
 • projektové náklady
 • personální náklady (odpracovaný čas X hodinová sazba)
 • ostatní náklady
 • CRM náklady
 • náklady z kampaní (Google Ads propojení)

Více informací

Plánovač

Všechny úkoly, schůzky, docházka, CRM případy, obchodní aktivity a zdroje přehledně na jedná obrazovce. To je nový Plánovač, ve kterém můžete spravovat a organizovat všechny entity, a to jednoduše pomocí intuitivního "drag & drop".

Pro manažery i řadové pracovník se každodenní práce stane mnohem jednodušší. Manažeři používají plánovač k organizaci práce členů týmu a zaměstnanci v něm řídí svou každodenní agendu..

Více informací

Vylepšení nástrojů agilního řízení

 • Nový rychlý plánovač – vytvářejte nové úkoly rovnou z backlogu
 • Funkce "hledání" dostupná z backlogu
 • Chytrá kontrola sprintu – automatické porovnání plánovaných úkolů a kapacity zdrojů
 • Intuitivní drag & drop funkce na Scrum panelu

Více informací

Cost Breakdown Structure = CBS

Rozeberte si svoje finance jednoduše a přehledně s vizuálním finančním řízením. Cost Breakdown Structure je integrovanou součástí funkce WBS a umožňuje sledovat finanční ukazatele (náklady, příjmy, profit) projektů a úkolů ve vizuální myšlenkové mapě. Navíc lze nové finanční záznamy rovnou i vytvářet.

CBS představuje také ideální způsob, jak integrovat systém kontroly nákladů (cost control system) do řízení vašich projektů a celé firmy..

Více informací

Rezervace při řízení zdrojů

Zarezervujte si konkrétní čas bez nutnosti přiřazovat k takové rezervaci konkrétní úkol, či projekt. Je to opravdu jednoduché – novou rezervaci pro sebe nebo kohokoliv z týmu vytvoříte pomocí „drag & drop“. Díky této užitečné funkci, kterou jsme vytvořili na základě zpětné vazby od uživatelů, můžete své zdroje řídit a využívat ještě snáze než dříve.

Více informací

Diagramy

Jestliže chcete vytvořit UML nebo jiný typ diagramu, nemusíte již otvírat další software – vše totiž zvládnete přímo v Easy Projectu. K našemu plnohodnotnému editoru pro tvorbu diagramů můžete přistupovat z jakéhokoliv HTML editoru (úkoly, projekty, panely,...), a k dispozici jsou vám i pokročilé funkce jako například verzování.

Importovat i exportovat diagramy lze pomocí XML a výsledný diagram se na úkolu automaticky uloží do přílohy jako obrázek.

Diagramy integrované v Easy Projectu plně nahradí separátní software (např. Draw.io). Šetříme vám čas a další výdaje!

Více informací

Easy Project je IPMA & PMI kompatibilní


*SHINE Consulting s.r.o. má akreditován tréninkový program Řízení projektů v praxi u Společnosti pro projektové řízení dle mezinárodního standardu IPMA a je rovněž členem programu PMI R.E.P. Registered Education Provider. **The PMI Registered Education Provider logo je registrovaná značka Project Management Institute, Inc.

100% soulad s GDPR

Společnost Easy Software bere velmi vážně ochranu osobních údajů. Evropská regulace, známá jako obecné nařízení o ochraně údajů (General Data Protection Regulation neboli GDPR), přináší celou řadu nařízení všem organizacím a stala se jedním z nejrespektovanějších obchodních témat.​

Naším posláním je poskytovat klientům systému Easy Project spolehlivý nástroj, který umožňuje efektivně plnit všechny úkoly procesoru správy dat. Easy Project je 100% připravený na GDPR od verze 1.3 (květen 2018).

Vyzkoušet zdarma

Založte si Easy Project zdarma na 30 dní

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy