Hlavní informace

Komplexní nastavení Help desk

Přizpůsobte si Help desk díky možnosti komplexního nastavení. Vytvořte e-mailové šablony pro automatické odpovědi obsahující firemní loga, podpisy a další. Můžete také konfigurovat projekty pro automatické přiřazení lístků pracovníkům a nastavit specifické SLA.

Klíčové funkce:

  • Definice SLA: řazení, opětovné odeslání, generování e-mailů

  • Projekt Helpdesk nastavený pro všechny lístky

  • Odeslání aktualizací lístků na externí e-mailové adresy

  • Šablony pošty

  • Upravování záhlaví a zápatí

  • Automatická aktualizace lístků

  • Pole "vlastník lístku" uchovává informace o odpovědném agentovi pro úspěšné konečné doručení řešení

  • Poslat rychle e-mail zákazníkovi ze šablony

Další informace

Založte si Easy Project zdarma

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy

nebo

bez platby a bez instalace