Hlavní informace

Panel obchodního konzultanta

Nechte Easy Project, aby se postaral o organizaci vašich kontaktů a schůzek, zatímco se soustředíte na svou hlavní odpovědnost: pomáhat potenciálním klientům a dosahovat svých obchodních čísel.

Klíčové funkce: 

  • Kalendář schůzek

  • Měřítko osobní výkonnosti

  • Záložka Leady & příležitosti

  • Záložka Přehled osobních výkonů

  • Záložka Kontakty

Další informace

Založte si Easy Project zdarma

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy

nebo

bez platby a bez instalace