Hlavní informace

Import dat z aplikace Asana

Pokud chcete migrovat své projekty a úkoly z aplikace Asana do Easy Project, není nic jednoduššího než použít tento importér. Nejprve exportujte zvolená data z Asana a poté nahrajte exportovaný datový soubor do naší aplikace. Následujte několik jednoduchých pokynů k importu.

Klíčové funkce:

  • Migrace projektů a úkolů se základními atributy
  • Migrovaná data jsou tipováním automaticky namapována na existující atributy v Easy Project
  • Podporovaný formát CSV
  • Jednoduché pokyny k importu
Další informace

Založte si Easy Project zdarma

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy

nebo

bez platby a bez instalace