Hlavní informace

Import dat z aplikace Redmine

Easy Project je plně kompatibilní s projektovým nástrojem Redmine. Pokud chystáte upgrade z Redmine na Easy Project, není nic jednoduššího než vzít kompletní starou databázi, včetně informací o všech projektech, úkolech a jiných entitách, a migrovat ji do naší aplikace.

Klíčové funkce:

  • Přesun kompletní databáze z Redmine do Easy Project

  • Importování projektů, úkolů, stejně jako všech ostatních entit

  • Migraci provedou naši správci nebo vaši administrátoři serveru (ne běžní uživatelé)

  • Máme přes 10 let zkušeností se správou řešení Redmine
Další informace

Založte si Easy Project zdarma

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy

nebo

bez platby a bez instalace