Hlavní informace

Import dat ve formátu XML/CSV

Již žádné přepínání mezi aplikacemi, když potřebujete otevřít či upravit data na různých místech. Od této chvíle můžete mít všechna data pouze v jedné aplikaci. Importér XML/CSV umožňuje převést libovolná existující data v kompatibilním formátu do Easy Project.

Klíčové funkce:

  • Import všech existujících entit (bez omezení)
  • Migrovaná data jsou ručně namapována na existující atributy v Easy Project
  • Vhodné pro import komplexních dat pro náročné klienty
  • V jednom okamžiku lze importovat jednu entitu s neomezeným množstvím atributů
Další informace

Založte si Easy Project zdarma

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy

nebo

bez platby a bez instalace