Hlavní informace

WBS - struktura rozpadu práce

Funkce WBS je založena na metodě hierarchického rozložení projektu do menších, lépe doručitelných celků, tzv. "deliverables". Projekty lze plánovat v podobném logickém uspořádání jako u oblíbené a efektivní metody myšlenkových map. Díky rozložení projektu na podprojekty a dílčí úkoly lze plánovat rychleji a s větším důrazem na logickou struktruru.

Klíčové vlastnosti:

 • vizualizace projektů, úkolů a podúkolů v podobném logickém uspořádání jako u metody myšlenkového mapování
 • "drag and drop" řazení úkolů a projektů
 • vytváření úkolů
 • modifikovatelné barevné odlišení jednotlivých prvků
 • klávesové zkratky pro rychlejší práci
 • zoom in – zoom out
 • historie úprav

Gantt pro plánování projektů

Gantt vizualizuje projektové úkoly v čase a umožňuje snadné plánování projektu. Pomocí drag&drop přesouvání úkolů na časové ose naplánujete jakýkoliv projekt. Tvorba vazeb, podúkolů a milníků je úplně jednoduchá.

Klíčové funkce:

 • vizualizace projektových úkolů v čase – Gantt nad úkoly

 • plánování úkolů v čase – drag & drop

 • vazby mezi úkoly a podúkoly

 • zakládání úkolů z Ganttu

 • vizualizace celého projektového portfolia v čase

 • plánování projektů v čase – drag & drop

 • export Ganttu do PDF


Rychlý plánovač projektu

Slouží pro rychlé naplánování projektů, pro které nejdou využít šablony. Přehledně vytvoříte všechny úkoly projektu, které následně v Ganttu naplánujete v čase a pak přiřadíte lidem.

Klíčové funkce:

 • přehledná tabulka pro vytvoření úkolů

 • definice polí tabulky na úrovni projektu


Mobilní řízení projektů

Mobilní aplikace pro váš Easy Project vám umožní zvládnout naléhavé úkoly na cestách! Stačí otevřít aplikaci a ihned můžete zkontrolovat například kalendář schůzek, týmové výkony vůči stanoveným KPI, vykázaný čas, aktualizace úkolů a podobně. Aplikace Easy Project pro mobily a tablety je klíčem pro řízení projektů na cestách.

Stáhnout z Google PlayStáhnout z iTunes

Klíčové funkce:

 • Jasné a intuitivní uživatelské prostředí

 • Plně responzivní design

 • Usnadňuje práci na cestách


100% soulad s GDPR

Společnost Easy Software bere velmi vážně ochranu osobních údajů. Evropská regulace, známá jako obecné nařízení o ochraně údajů (General Data Protection Regulation neboli GDPR), přináší celou řadu nařízení všem organizacím a stala se jedním z nejrespektovanějších obchodních témat. Naším posláním je poskytovat klientům systému Easy Project spolehlivý nástroj, který umožňuje efektivně plnit všechny úkoly procesoru správy dat. Easy Project je 100% připravený na GDPR od verze 1.3 (květen 2018).

Čtěte více

Klíčové funkce:

 • Pokročilá ochrana hesel (dvoufaktorové ověřování, automatické odhlášení...)
 • Technická a procesní opatření k omezení možného přístupu k datům pouze na vyžádané osoby nebo příležitosti
 • Funkce specifické pro GDPR (právo na zapomenutí, anonymizace kontaktu, právo na přístup...)
 • Ověřená cloudová datová centra s vysokou úrovní zabezpečení zabezpečení
 • Pravidelné zálohování a privátní cloud pro ještě lepší zabezpečení

Osobní stránka dle potřeb pracovníků

Řešte potřeby různých uživatelů a optimalizujte tok denních procesů pomocí osobních stránek. Mějte po ruce přednastavené stránky pro typické firemní role, jako jsou projektoví manažeři, pracovníci podpory, obchodní zástupci a další.

Klíčové vlastnosti:
 • Úkoly ve formátu seznamu či kalendáře zahrnují: můj úkol, úkol, který mi byl přidělen, úkoly, na kterých spolupracuji, úkoly podle projektů
 • Projekty v seznamu - moje projekty
 • Moduly aktivity, docházky a řízení času
 • Jednoduchá tlačítka pro snadnou aktualizaci úloh
 • Rozmanitost grafických výstupů, přehledů a měřících diagramů

Plán projektu - milníky

Získejte okamžitý přehled o cílech projektu ve formě milníků a všech úkolů, které je třeba dokončit. S plánem projektu získáte okamžitý přehled celého plánu projektu.

Klíčové vlastnosti:

 • Vizualizace celého plánu projektu na jedné stránce
 • Zobrazení milníků s přidruženými úkoly
 • Zobrazení dat dokončení a aktuálního statusu projektu
 • Možnost sdílet milníky mezi projekty
 • Rychlý přístup z nabídky projektu

Dokumenty projektů

K projektům i úkolům lze přiřazovat dokumenty. Dokumenty lze členit do kategorií a podle kategorií nastavit přístupová práva pro role. Dokumenty ze všech úkolů jsou k dispozici ve složce „přílohy“. Dokumenty se verzují a lze v nich samozřejmě vyhledávat.

Klíčové funkce:

 • kategorie dokumentů

 • přístupová práva dle kategorií

 • verzování dokumentů

 • dokumenty ze všech úkolů ve složce „přílohy“

 • vyhledávání v dokumentech


Kritická cesta projektu

Kritická cesta je posloupnost úkolů, které nemohou být zpožděny, jinak by byl celý projekt zpožděn. Zobrazuje také nejkratší dobu, během které může být projekt dokončen. Úkol v rámci projektu je považován za kritický, pokud jeho datum dokončení nelze odložit, aniž by to přímo ovlivnilo datum dokončení projektu.

Klíčové funkce:

 • identifikace kritických úkolů projektu

 • snadno dostupná v projektovém Easy Ganttu

 • možnost obrácené kritické cesty

 • pomáhá držet krok s plánem projektu


Baselines

Vyhodnoťte výkon projektu jeho porovnáním s původním plánem. Baselines poskytují snímky plánů v různých okamžicích. To vám umožní snadno porovnat plán se současným výkonem v Ganttově diagramu.

Klíčové funkce:

 • Vizualizace baselines v Ganttově diagramu

 • Neomezený počet baselines

 • Srovnání současných a původně plánovaných termínů začátku a konce

 • Přehled všech změn načasování úkolů

 • Snadné vytváření a mazání přímo v Ganttově diagramu


Šablony projektů

Celý projekt (s milníky, úkoly, týmem, dokumenty) můžete snadno uložit jako šablonu. A z této šablony v budoucnu založit nový projekt. Šablony ušetří desítky hodin práce při zahajování projektů. Po každém projektu můžete šablonu o kousek vylepšit a tak ladit vaše procesy.

Klíčové funkce:

 • neomezený počet šablon

 • do šablony se ukládá vše – tým, úkoly, milníky, dokumenty

 • nový projekt ze šablony na 2 kliky

 • posun termínů při zakládání ze šablony


Uživatelská pole

Přizpůsobte si Easy Project potřebám vašeho oddělení. Vytvořte vlastní uživatelská pole pro přidání potřebných detailů k různým typům entit. K úkolu či projektu snadno nastavíte vlastní pole, které se vypočítá z jiných hodnot. Například: k úkolu vytvoříte pole "zbylý čas pro realizaci" = předepsaný čas - vykázaný čas.

Klíčové funkce:

 • definice polí k úkolům, projektům, uživatelům a dalším entitám
 • skládání vzorců z jiných hodnot v systému

Další informace

Založte si Easy Project zdarma

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy

nebo

bez platby a bez instalace