Hlavní informace

Plánovač

Pomocí Plánovače si můžete naplánovat a přiřadit úkoly pro sebe nebo pro jiné uživatele přímo v kalendáři. Díky němu hned zjistíte, kdy je který uživatel zaneprázdněn jinými plánovanými událostmi, jako jsou schůzky, obchodní aktivity nebo jiné přidělené úkoly. Zobrazuje také docházku uživatelů, čímž znemožňuje plánovat úkoly na dobu jejich nepřítomnosti.

Klíčové funkce:

 • Snadné přetahování úkolů
 • Rozhraní kalendáře se zobrazením den/týden/měsíc
 • Vytvoření nové události přímo z Plánovače
 • Lze jej přidat do libovolného osobního panelu
 • Filtry a vyhledávání úkolů
 • Osobní a manažerský pohled

Sledování úkolů pro aktualizované projekty

Aktualizujte vlastnosti úkolů podle vašich oprávnění, vizualizujte průběh projektu a tlačte úkoly přes workflow. Sledování úkolů eliminuje potřebu schůzek nad aktualizací stavu, protože vše lze sledovat přímo v Easy Project.

Klíčové funkce:

 • Aktualizace úkolů podle workflow a uživatelských oprávnění

 • Aktualizace vlastností úkolů, jako je typ úkolu, řešitel, % hotovo, datum dokončení, priorita, stav atd.

 • Aktualizace úkolů pomocí inline editačního menu

 • Možnosti úkolů, jako je přesunutí, sloučení, vytvoření podúkolu atd.

 • Už žádná potřeba schůzek nad aktualizací stavu


Sledování a výkazy času pro efektivitu a plánování

Sledování a výkazy času jsou klíčem k efektivnímu řízení času a plánování. Umožňuje zaměstnancům efektivně využívat a vykazovat svůj čas a manažeři mohou sledovat strávený čas a používat jej jako referenci pro budoucí plánování projektů.

Klíčové funkce:

 • Sledování času podle projektů/úkolů/uživatelů/aktivit

 • Vlastní exportovatelné výkazy

 • Výkaz odpracovaného času podle definovaného časového období

 • Snadné zaznamenávání času pracovníky

 • Stopky pro přesné sledování času na úkolech


Check-lists

Check-lists mohou snadno zlepšit organizaci práce, motivaci a produktivitu. Vylučují možnost zapomenout na nějaký krok, což vede ke efektivnějšímu doručení opakovaných úkolů a redukci chyb.

Klíčové funkce:

 • Funkce na úrovni projektu

 • Schopnost vytvářet šablony prostřednictvím Administrace

 • Oprávnění založená na rolích

 • Neomezený počet položek v check-listech

 • Změny lze uložit do historie


Workflow

Workflow umožňují definovat, provádět a automatizovat podnikové procesy, eliminovat chaos a koordinovat úkoly mezi zaměstnanci. Easy Project umožňuje nastavit oprávnění a pracovní postupy založené na typech uživatelů.

Klíčové funkce:

 • Nastavitelné přechody stavů a práva sloupců

 • Závislost na rolích a typech úkolů

 • Zabraňuje uživatelům provádět nežádoucí změny úkolů

 • Zvyšuje bezpečnost a minimalizuje nežádoucí činnost uživatele


Globální role dle typů uživatelů

Každý typ uživatele může mít předdefinovanou výchozí roli, čímž se eliminuje nutnost přidělit roli nově vytvořeným uživatelům určitého typu. Pro zjednodušení jsou výchozí uživatelské role omezeny na několik nejčastějších rolí v organizaci. V zájmu jednoduchosti jsou výchozí uživatelské role strukturovány do 4 základních úrovní běžných rolí v organizaci. Když pozvete do systému nové uživatele, můžete mu určitou roli přidělit ještě před odesláním pozvánky. Pro každý typ uživatele je k dispozici osobní panel k okamžitému použití.

Klíčové funkce:

 • Při vytváření nového uživatele může být automaticky přiřazena role

 • Výběr z nejčastějších rolí v organizaci

 • Pozvat nové uživatele s předdefinovanou globální rolí

 • Osobní panel pro každou globální roli uživatele


Video a audio konference - Zoom integrace

Díky integraci Zoom můžete snadno vytvářet a naplánovat audio a video konference přímo v prostředí Easy Project. Jednoduše přidejte video schůzku do kalendáře, pozvěte uživatele na schůzku prostřednictvím chatu nebo vytvořte schůzky přímo na úkolu, kontaktu nebo CRM případu.

Klíčové funkce:

 • Audio & video konference s možnostmi "Setkat se nyní" a naplánovat schůzku

 • Schůzky na CRM případech a kontaktech s automatickým logováním obchodní činností pomocí tlačítka plus

 • Konference spojené s konkrétním úkolem

 • Možnost "Setkat se nyní" v chatu


Obchodní panely

Obchodní panely se skládají ze tří hlavních funkcí - globálních filtrů nad dashboardy, grafů a diagramů s funkcí prokliku a trendů. Pomocí globálních filtrů stačí uživateli pouze dvě kliknutí k aplikování filtru na všechny nebo jen vybrané moduly na personalizované stránce. Grafy a diagramy lze nakonfigurovat tak, aby zobrazily určitou stránku (dimenzi) po kliknutí na hodnoty grafu. Dále jsou tu trendy poskytující přehled hodnotách a trendech v reálném čase, a to ihned během jediného pohledu na panel.

Klíčové funkce:

 • Globální filtry nad dashboardy - všechny moduly na panelu jsou filtrovány společně

 • Grafy a diagramy s funkcí prokliku na jinou stránku

 • Trendy s automatickým porovnáním s předchozím obdobím

 • Trvalý přehled o aktuálním výkonu

 • Modul na globální úrovni


Organizační struktura

Organizační struktura je forma stromové hierarchie, kde každý uživatel v organizaci, kromě jednoho nejvyššího, je podřízený jedinému jinému uživateli. Toto uspořádání pomáhá definovat, jak jsou činnosti, jako je přidělování úkolů, koordinace a dohled, standardně zaměřeny na dosažení organizačních cílů. Určuje také, kdo je oprávněn schvalovat žádosti o dovolenou předložené uživateli.

Klíčové funkce:

 • srozumitelný přehled organizační struktury ve firmě

 • filtry podřízených uživatelů na úkolech

 • vlastní modul na personalizované stránce

 • definuje osoby schvalující dovolenou

 • přizpůsobitelný design


Kalendář a plánovač schůzek

Kalendář schůzek a úkolů, který pomůže zorganizovat meetingy ve firmě nebo projektovém týmu. Snadno si zobrazíte, kdy mají kolegové volno, a pozvete je na schůzku. Schůzky můžete přiřadit k projektu a odesílat pozvánky e-mailem.

Klíčové funkce:

 • zadávání schůzek s: názvem, datem, časem, agendou, projektem, pozvánkami uživatelů, pozvánkami na e-mail, opakováním

 • osobní time management

 • zobrazení dostupnosti kolegů – kdy mají volno

 • pozvánky na e-mail s potvrzením či odmítnutím

 • opakující se schůzky

 • propojení s kalendáři dalších systémů – Googlem atd.

 • využití (bookování) místností


Rychlé zprávy v týmu

Slouží pro rychlou komunikaci mezi uživateli systému. Vyhledáte kolegu dle jména a napíšete mu zprávu. Ta se mu ihned zobrazí v jeho Easy Projectu na pravé servisní liště.

Klíčové vlastnosti:

 • Snadný přístup - z pravé části servisního panelu

 • Oznámení - získejte vizuální nebo zvukové upozornění, když vám někdo posílá zprávu

 • Historie - komunikace je automaticky uložena a snadno dostupná

 • Vyhledatelnost - rychlá dostupnost uživatele díky našeptávači

 • Dostupnost - pro Redmine i Easy Redmine


Akční tlačítka

Omezte počet kroků nezbytných pro aktualizaci úkolu. Stačí otevřít seznam úkolů a přetáhnout jeden z nich na přednastavené akční tlačítko, které může provádět jakoukoli aktualizaci úkolu, včetně změny řešitele, typu úkolu nebo priority.

Klíčové funkce:

 • Aktualizace úkolu pomocí drag & drop

 • Aktualizace libovolných vlastností úkolu

 • Přizpůsobení a zbarvení tlačítek

 • Podporuje vlastní uživatelská pole

 • Kompletní přehled dostupných tlačítek prostřednictvím nabídky Další


Další informace

Založte si Easy Project zdarma

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy

nebo

bez platby a bez instalace