Hlavní informace

Gantt pro plánování projektů

Gantt vizualizuje úkoly projektu v čase a umožňuje snadné plánování projektu. Pomocí drag&drop přesouvání úkolů na časové ose naplánujete jakýkoliv projekt. Tvorba vazeb, podúkolů a milníků je úplně jednoduchá.

Klíčové funkce:

  • vizualizace úkolů projektu v čase – Gantt nad úkoly

  • plánování úkolů v čase – drag & drop

  • vazby mezi úkoly a podúkoly

  • zakládání úkolů z Ganttu

  • vizualizace projektů v čase – Gantt nad projekty

  • plánování projektů v čase – drag & drop

  • export Ganttu do PDF

Další informace

Založte si Easy Project zdarma

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy

.easyproject.cz
nebo

bez platby a bez instalace