Hlavní informace

Přehled portfolia

Vytvořte výkazy a přehledy portfolia několika kliknutími. Můžete snadno vytvořit rozpočet portfolia nebo tabulky o odpracovaném čase, zdrojích apod. Pomocí integrovaných grafů je můžete přeměnit na plnohodnotný report připravený k prezentaci.

Klíčové funkce:

 • Výkazy portfolia s rozpočty, odpracovaným časem, zdroji atd.

 • Snadno přizpůsobitelné

 • Vyberte si z dlouhého seznamu různých sloupců, které chcete zobrazit

 • Transformace do grafů a diagramů

 • Možnosti exportu (CSV, XLSX, PDF, tisk)


Strom portfolia

Se stromem portfolia získáte přehled všech svých projektů na první pohled. Umožňuje vám vidět všechny projekty s barevnými indikátory pro projekty/úkoly po termínu dokončení, počet vyčerpaných a zbývajících hodin, aktuální stav a sledovat další důležité atributy projektu.

Klíčové funkce:

 • Rychlý přehled všech projektů

 • Snadná integrace do osobního panelu

 • Úplné přizpůsobení prostřednictvím možností

 • Některé funkce: barevné indikátory, vyčerpaný/zbývající čas, aktuální stav atd.

 • Pokročilé možnosti filtrování


Gantt pro plánování projektů

Gantt vizualizuje projektové úkoly v čase a umožňuje snadné plánování projektu. Pomocí drag&drop přesouvání úkolů na časové ose naplánujete jakýkoliv projekt. Tvorba vazeb, podúkolů a milníků je úplně jednoduchá.

Klíčové funkce:

 • vizualizace projektových úkolů v čase – Gantt nad úkoly

 • plánování úkolů v čase – drag & drop

 • vazby mezi úkoly a podúkoly

 • zakládání úkolů z Ganttu

 • vizualizace celého projektového portfolia v čase

 • plánování projektů v čase – drag & drop

 • export Ganttu do PDF


Další informace

Založte si Easy Project zdarma

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy

nebo

bez platby a bez instalace