Hlavní informace

Šablony HR projektů

Chcete-li zjednodušit proces vytváření, zavádění a dohled nad nařízeními upravujícími chování a procesy zaměstnanců, jako je nábor, péče o zaměstnance, pohovory, školení a motivace, předkládáme vám šablony HR projektů, které zajistí, že struktura vašich HR projektů je založena na nejlepších postupech projektového řízení.

Klíčové šablony HR projektů:

  • Nábor

  • Externí zdroje

  • Správa událostí

  • Plánování nástupnictví

  • Školení

Další informace

Založte si Easy Project zdarma

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy

nebo

bez platby a bez instalace