Hlavní informace

Kritická cesta projektu

Kritická cesta je posloupnost úkolů, které nemohou být zpožděny, jinak by byl celý projekt zpožděn. Zobrazuje také nejkratší dobu, během které může být projekt dokončen. Úkol v rámci projektu je považován za kritický, pokud jeho datum dokončení nelze odložit, aniž by to přímo ovlivnilo datum dokončení projektu.

Klíčové funkce:

  • identifikace kritických úkolů projektu

  • snadno dostupná v projektovém Easy Ganttu

  • možnost obrácené kritické cesty

  • pomáhá držet krok s plánem projektu

Další informace

Založte si Easy Project zdarma

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy

nebo

bez platby a bez instalace