Hlavní informace

Workflow

Workflow umožňují definovat, provádět a automatizovat podnikové procesy, eliminovat chaos a koordinovat úkoly mezi zaměstnanci. Easy Project umožňuje nastavit oprávnění a pracovní postupy založené na typech uživatelů.

Klíčové funkce:

  • Nastavitelné přechody stavů a práva sloupců

  • Závislost na rolích a typech úkolů

  • Zabraňuje uživatelům provádět nežádoucí změny úkolů

  • Zvyšuje bezpečnost a minimalizuje nežádoucí činnost uživatele

Další informace

Založte si Easy Project zdarma

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy

nebo

bez platby a bez instalace