Hlavní informace

Přehled portfolia

Vytvořte výkazy a přehledy portfolia několika kliknutími. Můžete snadno vytvořit rozpočet portfolia nebo tabulky o odpracovaném čase, zdrojích apod. Pomocí integrovaných grafů je můžete přeměnit na plnohodnotný report připravený k prezentaci.

Klíčové funkce:

  • Výkazy portfolia s rozpočty, odpracovaným časem, zdroji atd.

  • Snadno přizpůsobitelné

  • Vyberte si z dlouhého seznamu různých sloupců, které chcete zobrazit

  • Transformace do grafů a diagramů

  • Možnosti exportu (CSV, XLSX, PDF, tisk)

Další informace

Založte si Easy Project zdarma

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy

nebo

bez platby a bez instalace