Hlavní informace

Uživatelé v různých odděleních a pozicích mají různé potřeby, které je třeba řešit, aby se šetřil čas a optimalizovaly každodenní procesy. Easy Project vám umožní plně přizpůsobit osobní panely tak, aby vyhovovaly jejich nejzákladnějším potřebám. Osobní panel pro projektového manažera se může skládat například z kalendáře, klíčových projektů, měřidel a statistik pro různá KPI či modulu Vytížení zdrojů pro svůj tým. Easy Project vám nabízí portfolio přednastavených osobních panelů pro typické firemní role, jako jsou projektoví manažeři, pracovníci podpory, obchodní zástupci a další.

Globální role dle typů uživatelů

Každý typ uživatele může mít předdefinovanou výchozí roli, čímž se eliminuje nutnost přidělit roli nově vytvořeným uživatelům určitého typu. Pro zjednodušení jsou výchozí uživatelské role omezeny na několik nejčastějších rolí v organizaci. V zájmu jednoduchosti jsou výchozí uživatelské role strukturovány do 4 základních úrovní běžných rolí v organizaci. Když pozvete do systému nové uživatele, můžete mu určitou roli přidělit ještě před odesláním pozvánky. Pro každý typ uživatele je k dispozici osobní panel k okamžitému použití.

Klíčové funkce:

 • Při vytváření nového uživatele může být automaticky přiřazena role

 • Výběr z nejčastějších rolí v organizaci

 • Pozvat nové uživatele s předdefinovanou globální rolí

 • Osobní panel pro každou globální roli uživatele


Panel projektového manažera

Získejte přednastavenou Easy nástěnku vytvořenou tak, aby splňovala potřeby i těch nejnáročnějších projektových manažerů. Získejte okamžitý přehled o otevřených a nevyřízených úkolech spolu s grafickým znázorněním stavu projektů. Přehled aktivit ukazuje nejnovější aktualizace a funkce, jako je kalendář schůzek či správa zdrojů, přičemž je dostupný na jedno kliknutí.

Klíčové vlastnosti:

 • Přehled projektů s grafy
 • Přehled aktivit
 • Výkon na ukazatelích KPI
 • Akční tlačítka pro rychlé aktualizace úkolů
 • Řízení zdrojů a docházky
 • Kalendář schůzek

Panel člena projektového týmu

Přednastavená osobní nástěnka vhodná pro roli člena projektového týmu je navržena tak, aby poskytovala přehledné informace o aktuálním výkonu, který je relevantní pro realizaci projektu.

Klíčové vlastnosti:

 • Moje správa zdrojů
 • Můj časový výkaz
 • Docházka
 • Můj kanban
 • Kalendář schůzek

Panel vedoucího týmu

Přednastavená osobní nástěnka vhodná pro roli vedoucího týmu je navržena tak, aby poskytovala přehledné informace o aktuálním výkonu, který je relevantní pro celý tým.

Key features:

 • Team resource management
 • Team time reports
 • Vacation approvals
 • Wages and billing report
 • Team kanban

Panel manažera portfolia

Mějte všechny své projekty organizované a snadno přístupné prostřednictvím stromu portfolia na nástěnce manažera portfolia. Přehled aktivit a kritických úkolů vám pomůže řešit naléhavé problémy a pomocí dalších karet můžete spravovat pracovní vytížení uživatele, aktuální sprint a rozpočty. Grafy a diagramy můžete použít k vizualizaci jakéhokoli výkazu celkového výkonu.

Klíčové vlastnosti:

 • Strom portfolia
 • Grafy a diagramy znázorňující výkon projektů a KPI
 • Úkoly vyžadující pozornost manažera
 • Přehled aktivit
 • Kalendář schůzek
 • Správa zdrojů
 • Agilní nástěnka pro současné sprinty
 • Rozpočty

Panel Scrum Mastera

Všechny živé operace má SCRUM master na dosah svých rukou. Aktuální stav sprintu, celkový průběh dokončení sprintu, rychlost za den, týden nebo měsíc, uzavřené story points v čase, přehledné grafy a další přizpůsobitelné moduly a možnosti.

Klíčové funkce:

 • řízení sprintů z jedné obrazovky
 • jednoduché přidání a odebrání modulů
 • grafické přehledy výkonu v čase
 • sledování story points

Panel CEO

Pro výkonného ředitele je důležité získat na první pohled rychlý a úplný přehled o výkonnosti společnosti, aniž by bylo nutné procházet nekonečnými seznamy dat. Easy Project umožňuje transformovat jakákoliv data do grafu pro porovnání plánovaného výkonu s aktuálním měřicím diagramem, a stejně tak i rychlý přístup k dalším modulům, jako je kalendář schůzek či nástěnka HR.

Klíčové vlastnosti:

 • Grafy výkonu a grafy pro faktury
 • Přehled zisků za různá období
 • Kalendář schůzek
 • Nástěnka HR

Další informace

Založte si Easy Project zdarma

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy

nebo

bez platby a bez instalace