Hlavní informace

Burndown graf pro hladký průběh sprintu

Burndown graf slouží k provedení důkladné analýzy pokroku pro včasné dokončení sprintu. Porovnejte ideální a reálný stav zbývající práce, určete pracovní vzorec a ujistěte se, že plán sprintu bude splněn bez překážky.

Klíčové funkce:

  • Graf znázorňující ideální versus skutečnou zbývající práci

  • Jeden z nejběžnějších sledovacích mechanismů sprintu používaný profesionály v Agile

  • Sloupce zobrazující počet zbývajících a dokončených úkolů

  • Předpovídá, kdy bude dokončena práce

  • 4 indikátory: ideální zbývající práce, skutečná zbývající práce, zbývající úkoly, dokončené úkoly

Další informace

Založte si Easy Project zdarma

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy

nebo

bez platby a bez instalace