Hlavní informace

Softwarové repozitáře & GitLab CI

Jakýkoliv projekt může být propojený se softwarovým repozitářem – GIT, GitLab, SVN, Mercurial. Repozitáře mohou být buď globální, nebo související s projektem. Úkoly jsou aktualizované pomocí commitů do repozitáře s odkazem na změnu v kódu.

Klíčové funkce:

  • přesné sledování kódu

  • jednoduchá správa kódů mezi více spolupracovníky

  • možnost návratu k předchozím verzím

Další informace

Založte si Easy Project zdarma

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy

nebo

bez platby a bez instalace