Hlavní informace

Easy Project 10 přináší sadu nástrojů pro řízení DevOps procesů v rámci projektového řízení. Konkrétně testovací scénáře, řízení požadavků, integraci projektů s Git CI, softwarové repozitáře a integrovaný nástroj pro tvorbu diagramů a zadávacích schémat.

easy project devops features

Jenkins CI

Integrujte svůj Easy Project s Jenkinsem a dalšími CI/CD nástroji a získejte tak nepřetržitou integraci, která posílí vaše DevOps. Jenkins je přední open-source automatizační server, který podporuje vytváření, nasazení a automatizaci jakéhokoli projektu. Nyní je plně integrován s vaší platformou Easy Project.

Klíčové vlastnosti:

 • Spuštění Jenkins úkolu/pipeline automaticky s aktualizací úkolu (na základě vlastních podmínek)
 • Výsledky úkolu/pipeline se automaticky zaznamenají do žurnálu daného úkolu
 • Žurnál úkolů přímo propojený s Jenkinsem
 • Spusťte Jenkins úkoly ručně přímo z detailu úkolu

Softwarové repozitáře & GitLab CI

Jakýkoliv projekt může být propojený se softwarovým repozitářem – GIT, GitLab, SVN, Mercurial. Repozitáře mohou být buď globální, nebo související s projektem. Úkoly jsou aktualizované pomocí commitů do repozitáře s odkazem na změnu v kódu.

Klíčové funkce:

 • přesné sledování kódu

 • jednoduchá správa kódů mezi více spolupracovníky

 • možnost návratu k předchozím verzím


Testovací scénáře

Modul Testovací scénáře je skvělý nástroj pro Easy Project, který pomáhá s opakujícími se procesy a správou testovacích scénářů. Z tohoto důvodu je obrovskou pomocí pro IT společnosti testující svá řešení, jakož i pro další odvětví (velmi populární a užitečné jsou například v automobilovém průmyslu). Jedná se o kompletní řízení testování pro veškeré testovací metodologie.

Klíčové funkce:

 • pole s popisem scénáře

 • pole s očekávanými výsledky

 • import CSV

 • přehled provedených testování

 • související úkoly


Správa požadavků

Správa požadavků je užitečná pro technicky sofistikované projekty, kde spousta drobných součástí a detailů vytváří velký a impozantní produkt (jako auto nebo stroj). Jednoduše vytvářejte artefakty, které představují základní atributy ve stromové struktuře požadavků.

Klíčové funkce:

 • Technická dekompozice projektu/produktu
 • Neomezená stromová struktura artefaktů s vlastními stavy
 • 3 přizpůsobitelné typy artefaktů (sekce, požadavek, žádost o změnu)
 • Příchozí/odchozí vztahy mezi artefakty
 • Propojení artefaktů s úkoly
 • Možnost importu/exportu
 • Vlastní uživatelská pole pro správu požadavků

Diagramy

Vytvářejte bohaté UML nebo jiné diagramy přímo ve svých úkolech, dashboardech, znalostní bázi, požadavcích nebo testovacích scénářích. Upravte a aktualizujte schémata bez potřeby jiného softwaru. Alternativa k Draw.io je integrována přímo do Easy Projectu.

Klíčové vlastnosti:

 • Rychlý přístup z libovolného panelu nástrojů v HTML editoru (úkoly, projekty, nástěnka...)
 • Plně vybavené prostředí editoru s různými vizualizačními nástroji
 • Systém verzování diagramů s možností vrácení zpět
 • Snadné importování diagramů z XML
 • Snadné exportování diagramů do XML nebo různých obrazových formátů
 • Diagramy na úkolech se automaticky ukládají jako obrázkové přílohy

Další informace

Založte si Easy Project zdarma

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy

nebo

bez platby a bez instalace