Řízení rizik

Řízení rizik je nezbytným procesem každého dobře řízeného projektu. Tento nástroj umožňuje nastavit metriku rizik napříč organizací, řídit rizika na projektech a poskytovat globální reporting rizik a přehled pro vedení. Globální modul je vhodný pro role liniového manažera, manažera rizik nebo vedoucího projektové kanceláře (PMO), zatímco projektový modul je určen pro projektového manažera, kterému umožňuje řízení rizik kontrolovaným způsobem na všech jeho projektech.

Easy Project – Risk Management

Klíčové vlastnosti

  • Kvalitativní a kvantitativní analýza rizik
  • Snadný reporting rizik a přehled pro vedení
  • Globální a projektové úrovně, šablony a oprávnění k řízení rizik
  • Přizpůsobitelné atributy rizik (kategorie, stav, pravděpodobnost, dopad, závažnost, reakce)
  • Dva typy modulů stránky - Riziko z filtru a Matice rizik
  • Projektový a globální registr rizik
  • Několik typů konfigurovatelných modulů stránek - matice rizik, seznam rizik, rizika v grafech (čárový graf, sloupcový graf, výsečový graf), ukazatele trendů

Založte si Easy Project zdarma na 30 dní

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy