Hlavní informace

CBS – struktura rozpadu nákladů

Struktura rozpadu nákladů (CBS - Cost Breakdown Structure) představuje rozpis nákladů na jednotlivé složky struktury rozpadu práce (WBS) včetně všech děl nebo služeb provedených subdodavateli. Používá se k průběžnému porovnávání skutečných nákladů s rozpočtem a k integraci do systému řízení nákladů.

Klíčové vlastnosti:

  • Souhrnný vizuální přehled o financování projektu v myšlenkové mapě
  • Struktura rozpadu práce (WBS) a struktura rozpadu nákladů (CBS) integrované dohromady
  • Nový příjem/výdaj lze vytvořit přímo z myšlenkové mapy
  • Přizpůsobitelná legenda a měny
  • Vytiskněte (nebo exportujte do PDF) myšlenkovou mapu včetně rozpočtu pro každý projekt a úkol
Další informace

Založte si Easy Project zdarma

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy

nebo

bez platby a bez instalace