Hlavní informace

Finanční výkazy projektů

Jedná se o výkazy odpracovaného času na projektech vynásobené příslušnou hodinovou sazbou. Výsledkem jsou mzdové výkazy (hodiny jsou násobeny interní sazbou) dle pracovníků a fakturační výkazy (hodiny násobeny externí sazbou) dle projektů. Samozřejmě v libovolném časovém období.

Klíčové funkce:

  • výkazy odpracovaného času násobené hodinovými sazbami

  • mzdové výkazy dle pracovníků

  • fakturační výkazy dle projektů

  • libovolné filtry nad časovými výkazy

  • export výkazů do PDF

Další informace

Založte si Easy Project zdarma

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy

nebo

bez platby a bez instalace