Hlavní informace

Cenové kalkulace projektů

Nástroj pro rychlý a přesný výpočet ceny projektu a vytvoření cenové nabídky pro vaše klienty. Cenu projektu počítá z úkolů, odhadovaného času pro realizaci a hodinových sazeb. Dále může přidat uživatelsky definované položky a popis cenové kalkulace. Vše pak vyexportovat s vaším logem do PDF.

Cenové kalkulace projektů – klíčové funkce:

  • cenová kalkulace projektu dle úkolů, času na realizaci a hodinových sazeb

  • uživatelsky definované položky kalkulace jako materiál atd.

  • slevy na položku i celou kalkulaci

  • export kalkulace do PDF jako cenové nabídky

  • přenos ceny z kalkulace do plánovaných příjmů v rozpočtu projektu   

Další informace

Založte si Easy Project zdarma

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy

nebo

bez platby a bez instalace