Hlavní informace

Cash flow

Easy Project sleduje vaše peněžní toky na projektu - to jest klíčový ukazatel pro účetní, zúčastněné strany a zaměstnance. Peněžní tok se obvykle soustřeďuje na penězotvorné činnosti, které lze pak snadno porovnat s plánovanými.

Klíčové funkce:

  • Přehled peněžních toků portfolia projektu

  • Srovnání plánovaného peněžního toku s aktuálním peněžním tokem

  • Denní, měsíční, čtvrtletní a roční zobrazení

  • Export do XLSX

Další informace

Založte si Easy Project zdarma

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy

nebo

bez platby a bez instalace