Hlavní informace

Rozpočty projektů

Plánování nákladů je klíčem k úspěšnému řízení projektů. Easy Project umožňuje vytvářet rozpočty projektů a porovnávat je s reálnými výdaji. Můžete sledovat příjmy, mzdové náklady a celkovou ziskovost projektu.

Klíčové funkce:

  • Rozpočtový plán projektu versus aktuální rozpočet

  • Sledování výnosů, nákladů, mzdových nákladů a nákladů na zisk, cestovné a cestovní náhrady

  • Mzdové náklady odvozené z vynaloženého času vynásobeného hodinovými sazbami

  • Definice hodinových sazeb podle rolí, činností a členů projektového týmu

  • Účetní závěrka za celé portfolio projektu

Další informace

Založte si Easy Project zdarma

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy

nebo

bez platby a bez instalace